Discuţii pentru rezolvarea problemei urşilor care pătrund în gospodării, în zona localităţilor Ștefești, Bertea, Aluniș şi Vărbilău

Redactia -

Discuţii pentru rezolvarea problemei urşilor care pătrund în gospodării, în zona localităţilor Ștefești, Bertea, Aluniș şi Vărbilău
Ca urmare a sesizării autorităților publice locale cu privire la prezența tot mai deasă a urșilor în apropierea gospodăriilor din zona Ștefești, Bertea, Aluniș sau Vărbilău, prefectul județului, domnul Virgiliu Daniel Nanu și subprefectul Emil Drăgănescu au solicitat o întâlnire de lucru alături de reprezentanții U.A.T.-urilor mai sus aminitite și responsabilii în gestionarea acestui domeniu.
 
Astfel, în ședința de astăzi au adus lămuriri cu privire la legislație și la situația din teren atât reprezentanții Gărzii Forestiere Ploiești prin inspectorul șef Viorel Mihălcioiu și inspectorul de vânătoare al gărzii Sabin Gîrbacea, cât și reprezentanul AJVPS Prahova – gestionarul Fondului Cinegetic 35 Păltineț, Adrian Dicu.
 
În scopul prevenirii atacurilor exemplarelor din specia urs brun, în baza Ordinului nr.723/2022 cu modificările și completările ulterioare, pe suprafața fondului cinegetic nr.35 Păltineț, a fost extras un număr de 4 exemplare din luna iulie a anului 2022 pânǎ în prezent.
 
De asemenea, în baza aceluiași ordin, au fost înaintate încǎ 5 cereri de derogare în vederea recoltării de exemplare din specia urs brun de pe suprafața fondului cinegetic care nu au primit aprobarea autoritǎții publice centrale care raspunde de vânatoare.
 
În vederea gestionării atacurilor în desfășurare, în conformitate cu prevederile OUG 81/2021 – privind aprobarea metodelor de intervenție imediatǎ pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative, se poate interveni prin următoarele modalitǎti:
 
– alungare prin diverse mijloace;
– tranchilizare și relocare;
– extragere prin eutanasiere sau împușcare.
 
Aplicarea oricǎrei metode de intervenție dintre cele specificate se face pe baza efectuǎrii unei analize la fața locului, decizia revenind conducǎtorului echipei de intervenție care în conformitate cu prevederile OUG 81/2021, poate fi primarul sau viceprimarul unității administrativ-teritoriale în raza cǎreia are loc atacul, dupǎ caz.
 
În cazul producerii de pagube de către exemplare din specia urs brun, se vor respecta prevederile Hotǎrârii de Guvern nr.3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faunǎ de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânǎtorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.
 
Asșadar, la cererea scrisă a păgubitului, se va întruni o comisie formată din reprezentanții UAT-ului unde s-a produs paguba, ai Direcției Agricole Județene și ai structurii teritoriale a autorității publice centrale pentru protecția mediului, care va analiza situația si va lua mǎsurile ce se impun în conformitate cu prevederile Hotǎrârii de Guvern nr. 3/ 2023.