Disputa de la Uztel SA, aproape de final

Redactia -

COMUNICAT DE PRESĂ

Ploieşti (22 ianuarie 2013) – Asociaţia ”Uztel” Ploiesti, acţionarul majoritar al SC Uztel SA, aduce la cunoştinţa publicului şi investitorilor faptul că ANAF a recunoscut dreptul administratorului special de a conduce activitatea societăţii, în conformitate cu prevederile legale şi cu planul de reorganizare. În prezent, Uztel SA este în proces de reorganizare, dupa ce şi-a declarat însolvenţa în 2010. Societatea este administrată, în mod ilegal, de un consortiu de administratori judiciari, format din Euroinsol Consulting SPRL Ploieşti, prin Alina Maer, şi Euro Insol SPRL Bucureşti, prin Remus Borza. În 2012, fosta conducere a ANAF a susţinut, în dispreţul literei şi spiritului Legii Insolvenţei, ca Uztel SA să fie coordonată de administratorii judiciari. Conform Legii Insolventei (85/2006) şi Planului de Reorganizare aprobat de Judecatorul Sindic, administrarea şi conducerea societăţii revin administratorului special, iar administratorul judiciar are doar rolul de supraveghere. Administratorii judiciari işi bazează poziţia numai pe o presupusă modificare a Planului de Reorganizare dintr-o Adunare Generala a Creditorilor, când s-a acţionat împotriva procedurilor şi legilor de organizare a unor astfel de adunări. Pe data de 16.01.2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, ca principal creditor, a transmis o notificare Asociatiei Uztel, în care afirmă că ”din 9.10.2012, intreaga activitate a Uztel SA trebuia coordonată de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar”. (Anexa 1) Faptul că Administratorul judiciar îl împiedica în mod ilegal şi abuziv pe Administratorul special să-şi exercite atribuţiile a fost confirmat public şi de Arin Stănescu, preşedintele Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din Romania[1].

În acest context, Asociatia ”Uztel” solicită suspendarea din profesie a Alinei Maer. ”Speram că soluţia dată de UNPIR să pună capat activităţii celor care nu respectă legea şi prejudiciază capitalul de imagine al profesiei”, afirmă Constantin Trestioreanu, preşedintele Asociaţiei ”Uztel”. De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că Remus Borza a dezinformat Bursa de Valori Bucureşti, comunicând public faptul că instantele au decis ”definitiv şi irevocabil” că activitatea Uztel poate fi coordonată de administratorul judiciar. În contextul în care BVB a aprobat reluarea tranzacţionării cu titlurile Uztel, consideram ca Remus Borza prin Euro Insol SPRL se face vinovat de manipularea pietei de capital. Astfel, in data de 19.12.2012, a fost formulată o cerere de revizuire a deciziei pronunţate de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 4732/105/2010/a10. În plus, Tribunalul Dolj nu a soluţionat cererea de lămurire a dispozitivului Sentinţei 1282 pronuntată în şedinţă publică din data de 09.10.2012, în dosarul nr. 4732/105/2010. Conform dispozitiilor Legii nr. 85/2006 şi ale Codului de Procedură Civilă, confirmarea Planului de Reorganizare are loc la data rămânerii definitive şi irevocabile a sentinţei prin care Judecatorul Sindic confirmă Planul de Reorganizare aprobat de Adunarea Creditorilor, adică după soluţionarea tuturor contestaţiilor şi epuizarea tuturor căilor de atac. 

 

Scurt istoric: 

 2008 – Se pune în mişcare un mecanism de falimentare intenţionată a Uztel SA, cu scopul lichidării activelor industriale la preţ de fier vechi, în dauna salariaţiilor, acţionarilor şi a industriei romaneşti. Directorul general Dinu Ion angajează credite la ING Bank în valoare de 3 mil. Euro, pe care le garantează cu toate activele societaţii, în mod evident subevaluate. Creditul nu este rambursat în mod deliberat, pentru a permite executarea ipotecilor.

2010 – Se declară insolventa SC Uztel SA. Dinu Ion o nominalizează pe Alina Maer, reprezentant al Euroinsol Consulting SPRL Ploieşti, drept administrator judiciar. Într-un raport, Alina Maer propune trecerea la faliment (Anexa 2), în pofida faptului că debitoarea şi-a manifestat expres intenţia de reorganizare, dispunând de toate condiţiile tehnice şi comerciale pentru a realiza profit, printr-un management de bună-credinţă si profesional.

2011 – În aprilie, este adus ca administrator judiciar şi Euro Insol Bucuresti, reprezentat prin Remus Borza;

În iulie, Administratorul Special Dan Radulescu PFA depune Planul de Reorganizare, în numele debitoarei.

2012 – Instanţa confirmă Planul de Reorganizare propus de Administratorul Special. Administratorul judiciar îl împiedica, in mod ilegal, pe administratorul special să puna în aplicare Planul de Reorganizare, invocând o neconcordanţă între motivarea şi dispozitivul sentinţei.