Doi viceprimari din Prahova declaraţi incompatibili de ANI

Redactia -

Doi viceprimari din Prahova declaraţi incompatibili de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă precum şi indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații sau conflict de interese în cazul a 40 foşti sau actuali aleși locali (9  primari, 13 viceprimari și 18 consilieri locali), printre care se numără şi patru aleşi locali din Prahova, doi viceprimari şi doi consilieri, după cum urmează:

 

DRĂGHICI COSTEL, viceprimar al comunei Boldești-Grădiștea, județul Prahova.

INCOMPATIBILITATE:
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 04 iulie 2012, întrucât deține simultan cu funcția de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică autorizată în cadrul DRĂGHICI A. COSTEL „TUPAN” – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

OCEANU ADRIAN – IULIAN, viceprimar al comunei Valea Doftanei, județul Prahova
INCOMPATIBILITATE:
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 iunie 2012 – 09 martie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul „OCEANU V. ADRIAN IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

PIELE IULIAN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei valea Doftanei, județul Prahova
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV:
În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Valea Doftanei privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei.

La data de 10 iunie 2013, ulterior adoptării acestei hotărâri a Consiliului Local, Asociația Crescătorilor de Animale Teșila Valea Doftanei (în cadrul căreia sora sa deține calitatea de membru) a încheiat cu Primăria comunei Valea Doftanei un contract având ca obiect închirierea până la data de 31 decembrie 2013 a pajiștii în suprafață de 1.767,9821 ha, aflată în proprietatea comunei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

DRĂGAN VIOREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, județul Prahova
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei, în vederea atribuirii contractului de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei în suprafață de 3.067,0321 ha.

La data de 08 aprilie 2013, ulterior adoptării acestei hotărâri, Primăria Comunei Valea Doftanei a încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Teșila Valea Doftanei (în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru) un contract având ca obiect închirierea pajiștii pentru pășunatul animalelor, în suprafață de 1.767,9821 ha, până la data de 31 decembrie 2013.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și dispozițiile art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004.