Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație

Vlad Preda -

Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație

ANUNȚ începere proiect „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii

accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație” 

Primăria Vălenii de Munte anunţă începerea activităţilor proiectului “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație “ Cod SMIS 124277. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Operațiunea 8.1.A : Ambulatorii. Contractul de finanțare nr.5081/05.02.2020 a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 8.197.076,69 lei din care valoare nerambursabilă 8.033.135,16 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, prin dotarea corespunzătoare a ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului Vălenii de Munte și a laboratoarelor care îl deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat pentru populație.

OS2 – Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice.

OS3 – Eficientizarea activității Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte prin reducerea internărilor evitabile cu cel puțin 5%.

OS4 – Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin 10%.

Prin proiect, Ambulatoriul din Vălenii de Munte va fi dotat cu aparatură de ultimă generație constând în: un sistem computer tomograf, cinci (5) ecografe pentru secții de obstretică ginecologie, cardiologie, medicină internă, pediatrie, imagistică, un mamograf digital 2d-3d, un sistem de gastro-colonoscopie digestivă superioară și inferioară, un sistem de curățare și dezinfecție endoscopie flexibile, un pat endoscopie, un video dermatoscop, un aparat radiologic fix, o mașină de sigilat și masă pentru controlul și împachetarea instrumentarului, o mașină de spălat cu uscare și aer cald, un sterilizator cu plasmă cu 2 uși, un EKG, un laser transcutanat-vascular, un electrocauter pentru chirurgie vasculară, un ecograf neurologie, un cardiotocograf, o combină cu 4 canale, un bioptron, un aparat ultrasunete fix, un aparat ultrasunete wireless, un aparat vacuumterapie, un electrocauter pentru ORL. 

Durata de implementare a proiectului este de minim 6 luni, dată începere proiect 05.02.2020, dată finalizare proiect 30.03.2020 (urmând să fie prelungită prin semnarea unui act adițional). Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Doamna Ancuța Moraru , telefon: 0726.385.782,  e-mail: [email protected].