DREPT LA REPLICĂ AL VICEPRIMARULUI ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI. PLUS COMENTARIILE NOASTRE.

Daniel Dimache -

DREPT LA REPLICĂ AL VICEPRIMARULUI ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI. PLUS COMENTARIILE NOASTRE.

 

După publicarea articolului ”Consiliul Local Boldești-Scăeni chemat în instanță de Prefectura Prahova pentru două hotărâri declarate nelegale”, am primit pe adresa redacției un drept la replică din partea viceprimarului Florin Dincă, după o discuție telefonică anterioară în cadrul căreia a solicitat acest drept la replică. Vă invităm să citiți articolul publicat de Gazeta de Prahova, pe care îl puteți accesa aici (link), iar apoi să lecturați, în galeria de mai jos, dreptul la replică olograf, urmat de comentariile noastre.

 

 

Publicăm acest drept la replică și ne luăm libertatea să facem câteva comentarii pe marginea documentului trimis de dl. viceprimar, pentru a informa corect cititorii, conform interesului public.

1.Dl viceprimar Florin Dincă menționează că hotărârile Consiliului Local Boldești Scăeni, în număr de două, declarate nelegale de Prefectura Prahova și trimise pentru a fi anulate instanței de contencios administrativ ar fi legale din punctul său de vedere. Și în primul paragraf citează un articol de lege (nr. 129), fără a preciza actul normativ: ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local!”

Dle viceprimar, rușinică!!!! Încă din capul locului aruncați o minciunică, pentru că, nu-i așa, există și minciună prin omisiune. Ați scris un paragraf de lege pe jumătate, așa cum vă avantajează, cu care s-ar putea crede că încercați să ne induceți în eroare pe noi, jurnaliștii de la Gazetaph sau pe cititorii noștri, ori pe cetățenii orașului Boldești-Scăeni, oare?

Dar știm să citim legi și am scris vreo două decenii și ceva despre administrația publică. Articolul respectiv face parte din Codul Administrativ și are următoarea formulare:

ARTICOLUL 129: ”Atribuţiile consiliului local. (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.”

Am subliniat partea de articol omisă, care schimbă total înțelesul. Deci Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în unele probleme de interes local, cele care nu cad în competența altor autorități locale și centrale. Consiliul Local nu este lăsat de legiuitor să taie și spânzure, cum zice românul, în acea localitate, după bunul plac al unor aleși care formează o majoritate. Nu tot ce se întâmplă într-o localitate e dictat de Consiliului Local. Puterea de decizie este împărțită. CL nu poate trece peste autoritatea altor instituții, inclusiv instituția primarului, care are propriile atribuțiuni, de care aleșii nu se pot atinge, dar nici invers.

2.Mai departe, dl. viceprimar citează în dreptul la replică și alineatul (2) al articolului de lege, precizând, de data aceasta, că aparține Codului Administrativ:

 ”Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;”

Și în acest caz, dl viceprimar se oprește în citarea legii acolo unde îi convine. Lăsând să se înțeleagă că majoritatea CL are putere de decizie în ce privește organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului. Adică, noi Consiliul Local Boldești-Scăeni le-am desființat posturile și am dat afară doi oameni din aparatul de specialitate al primarului, administratorul public și consilierul personal al primarului, după propria noastră voință, care e supremă, pentru că ne permite legea.

Dar uitați ce spune mai departe legea, paragraf pe care dl. viceprimar ori nu a mai ajuns să-l studieze, deși este scris în Codul Administrativ doar câteva rânduri mai jos, sau îl cunoaște, dar îl omite intenționat, pentru a-i schimba înțelesul. Or, noi, vrem să avem cititori bine informați și cităm mai departe din lege.

”(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

(…)

1.c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;”

Clar? Consiliul Local aprobă (sau respinge) ceea ce propune primarul, în condițiile legii, în ce privește înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului. Nu are drept de inițiativă. Adică primarul le propune, iar aleșii locali spun da sau nu.

Și iată ce prevede ”Biblia” administrației publice, care este Codul Administrativ, referitor la funcția de administrator public:

”Art. 244. – Atribuţiile, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public

(1) La nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean poate propune consiliului local, consiliului judeţean, după caz, înfiinţarea funcţiei de conducere de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac prin dispoziţia primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, după caz.”

Încă o clarificare necesară privind dispozițiile legii: numirea și demiterea administratorului public se fac NUMAI prin dispoziția primarului, nu prin hotărâre de Consiliu Local. Iar primarul oraşului Boldeşti-Scăeni nu a dat o dispoziție de demitere.

E logic ca legiuitorul să nu lase decizia ca funcționarii și ceilalți angajați din Primărie să fie la cheremul uneia dintre autoritățile locale. Nici primarul, nici Consiliul Local nu pot da oameni afară din administrație dacă nu le place de figura lor, dacă nu le joacă în strună sau dacă vor să aducă în loc alți ”băieți de casă”. Or, conform dlui viceprimar rezultă că o majoritate de Consiliu Local are dreptul să demită orice angajat al Primăriei, enunțând câteva articole de lege în memoriul justificativ al proiectului de hotărâre și ridicând mânuțele, la votare, cu una mai mult decât ceilalți. Ar fi monstruos, în cazul în care funcționarii ar fi lăsați frunze-n vânt, fără nicio protecție din partea legii, în administrația publică locală din România, unde, și așa, lucrurile sunt încurcate.

Ar mai fi de precizat că, nu putem vorbi despre integralitatea Consiliului Local. A nu se înțelege că de-o parte e primarul Constantin Bucuroiu, iar de cealaltă parte se află viceprimarul Florin Dincă și toți aleșii locali.  Majoritatea Consiliului Local Boldești-Scăeni, pe care o controlează viceprimarul liberal Florin Dincă, și care a votat cele două hotărâri care nu au primit avizul de legalitate de la Prefectura Prahova, este una fragilă, însemnând de regulă 9 voturi, iar ceilalți 8 consilieri locali sunt, să zicem așa, în tabăra primarului PSD Constantin Bucuroiu. La acest moment, în urma demisiei înaintate de unul dintre consilierii locali, raportul de forțe a devenit egal.

3.Dl viceprimar Florin Dincă motivează că acești doi angajați ai Primăriei sunt dați afară din serviciu ca să se rezolve problemele financiare ale orașului: de la iluminat public, până la asigurarea salariilor celorlalți angajați ai administrației publice locale. Un principiu ce aduce aminte de canibalismul naufragiaților pe o insulă pustie, ceva de genul îi mâncăm pe cei doi, ca restul dintre noi să mai supraviețuim puțin.

Totuși, și dl. viceprimar Florin Dincă are angajat un consilier personal, într-o echivalență cu consilierul primarului. Adică viceprimarul l-a angajat și tot dânsul îl poate demite. A informat asupra acestui aspect chiar Prefectura Prahova, când a contestat legalitatea hotărârii. Deci, nu ar fi fost nicio problemă de legalitate dacă viceprimarul ar iniția un proiect de hotărâre de CL pentru demiterea propriului consilier personal și să înceapă prin exemplul personal reorganizarea și economisirea fondurilor de la bugetul local.

Altfel, după câte ne-am informat și probabil că nu este o chestiune necunoscută aleșilor locali, contractul de management al administratorului public al orașului Boldești-Scăeni ar conține o prevedere conform căreia la demiterea acestuia în condiții neimputabile va primi despăgubiri egale cu suma pe care o are de încasat până la finalul mandatului. Deci s-ar putea să se facă economii ZERO prin demiterea administratorului public…

Dl viceprimar concluzionează că este dreptul Consiliului Local Boldești-Scăeni să-i demită pe cei doi angajați. Este punctul dumnealui de vedere, îl respectăm. Instanța va decide, în final, dacă are dreptate sau e o încălcare a legii. Noi am comentat scăpările voite sau nevoite din comunicat.

5.În ce privește punctul de vedere al domnului viceprimar Florin Dincă privind rezilierea contractului avocatului primăriei, nu facem niciun comentariu, lăsându-vă să lecturați atât punctul de vedere al viceprimarului orașului Boldești-Scăeni, dar și punctul de vedere al Prefecturii Prahova (din articolul inițial), care a justificat foarte clar și nelegalitatea acestui demers.

Ar mai fi de precizat că am blurat finalul comunicatului domnului viceprimar pe motiv că afirmațiile din paragraful respectiv nu au nicio legătură cu textul articolului la care ni s-a trimis dreptul la replică. În discuția telefonică la care am făcut referire, în care semnatarul acestor rânduri a acordat inițial dreptul la replică i-am solicitat domnului viceprimar ca dreptul la replică pe care îl întocmește să facă referire la CE S-A SCRIS ÎN ARTICOLUL DE PRESĂ apărut în ziarul online Gazetaph.ro. Or, afirmațiile respective, dl. viceprimar Florin Dincă, dacă dorește, le poate face pe canalele proprii de social media sau prin alte modalități.