După chixul cu Rafinăria Steaua Română, Direcția Județeană de Cultură somată să salveze de la distrugere un alt obiectiv posibil monument istoric

Daniel Dimache -

După chixul cu Rafinăria Steaua Română, Direcția Județeană de Cultură somată să salveze de la distrugere un alt obiectiv posibil monument istoric

Asociația ”Suntem România!” întreprinde un nou demers pe lângă directorul DJC Prahova, Constantin Stere, pentru clasarea ca monument istoric a unui alt obiectiv din municipiul Câmpina cu o istorie bogată în sectoarele feroviar și petrolier din România. Aceasta după ce asociația fondată de Alex Stoian se luptă de ani de zile să salveze de la distrugere Rafinăria ”Steaua Română” Câmpina, cauză în care s-au făcut numeroase demersuri către același director Stere, soldate inițial cu acțiuni ale acestuia, dar și, uletrior, cu inacțiune totală. 

 

Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea 

Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric  – „Suntem România”

Către:

 Direcția Județeană Pentru Cultură Prahova

În atenția:

 D-lui Director Executiv – Constantin Stere,
 Ministerului Culturii,
 Prefecturii Județului Prahova,

Prin prezentul document, Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric „Suntem România”  vă solicităm din nou declanșarea procedurii de clasare de urgență în Lista monumentelor istorice a stației de cale ferată Câmpinița, în condițiile instituite de  Legea Nr. 422/2001 și Ordinul Nr. 2260/2008.

De asemenea, vă rugăm să binevoiți a ne informa dacă rezolvarea situației sesizate în mod repetat de către membrii asociației noastre se află în prezent pe lista de priorități a Direcției Județene pentru Cultură Prahova și care au fost măsurile concrete pe care această instituție le-a luat pentru protejarea sitului cultural și tehnic menționat. 

Ne întemeiem prezenta solicitare pe prevederile Art. 21 din Legea Nr. 422/2001, ce stabilește faptul că „Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii pot declanșa procedura de clasare de urgență, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.” stabilind și un termen de „maximum 3 zile de la identificarea situației imobilului sau înregistrarea solicitării privind situația imobilului”.

În fapt, considerăm că situația stației CFR Câmpinița v-a fost adusă la cunoștință în mod repetat, atât în cadrul demersului de clasare de urgență a întregului ansamblu al căii ferate Câmpina – Câmpinița – Doftana (Telega) cât și individual, prin solicitarea scrisă ce v-a fost trimisă în ziua de 16.06.2023, document la care nu am primit vreun răspuns până în momentul redactării prezentei solicitări.

Ca urmare a celor menționate și a argumentelor istorice și tehnice pe care vi le-am adus la cunoștință pe care vi le-am prezentat în mod repetat, împreună cu materialul fotografic realizat în luna august 2021, cu ocazia vizitelor în care am parcurs integral traseul liniei menționate, vă solicităm pentru ultima oară ca în termen de maxim trei zile de la primirea prezentului document să demarați procedura de clasare de urgență a stației CFR Câmpinița. 

  În cazul în care nici de această dată nu veți răspunde solicitării noastre și nu veți aplica integral și de îndată prevederile Legii 422/2001 vă aducem la cunoștință faptul că ne rezervăm dreptul de-a face uz de toate mijloacele legale pentru reglementarea, cu celeritate, a situației semnalate.

Alex Stoian – Președinte asociație – coordonator programe