Şedinţă de consiliu local la Câmpina/Vezi ordinea de zi

Redactia -

Şedinţă de consiliu local la Câmpina/Vezi ordinea de zi

PROIECTUL ORDINII DE ZI al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina din data de 14 februarie 2012

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 6.000.000 lei.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2012.

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local , în anul 2012.