Şedinţă extraordinară a Consiliului Local. Sunt vizaţi toţi ploieştenii cu datorii la buget

Redactia -

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local. Sunt vizaţi toţi ploieştenii cu datorii la buget

Primarul municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, a convocat Consiliul Local, în data de 6 noiembrie, într-o şedinţă extraordinară care are un singur punct pe ordinea de zi. Este vorba despre un proiect de hotărâre care-i vizează pe toţi ploieştenii care au datorii la buget: taxe şi impozite neachitate la termen. Este vorba despre proiectul de hotarare privind acordarea de facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice sau juridice. Iată ce prevede acesta:

În conformitate cu prevederile art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile art.125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti propune acordarea unei scutiri în cuantum de 25 % a majorărilor de întârziere datorate de contribuabilii care îşi achită integral până la data de 31.12.2014 obligaţiile fiscale (debit şi majorări de întârziere) datorate bugetului local.

Scutirea mai sus menţionată nu va afecta în niciun fel bugetul local, fiind vorba doar de majorări de întârziere, la fundamentarea bugetului local luându-se în calcul doar obligaţiile fiscale principale.

Această măsură este benefică şi pentru că, prin efectuarea de plăţi voluntare, se vor diminua considerabil şi costurile cu executarea silită a debitelor.

Considerăm că această măsură va duce la creşterea sumelor încasate, dar şi la mărirea gradului de încasare la nivelul municipiului Ploieşti. De asemenea, se va obţine practic, o deblocare a relaţiei cu anumiţi contribuabili care nu reuşesc să achite obligaţiile către bugetul local.

Potrivit situaţiei privind obligaţiile fiscale existente la nivelul municipiului Ploieşti neachitate până în prezent datorate de către contribuabili:

1.- persoane fizice: impozit pe clădire, impozit/taxă pe teren şi impozit asupra mijloacelor de transport- în sumă totală de 22.957.567 lei. Facilitatea fiscală reprezentând scăderea cuantumului de 25% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale datorate de către persoanele fizice este în sumă totală de 2.119.969 lei.

2. persoane juridice: impozit/taxă pe clădire, impozit/taxă pe teren, impozit asupra mijloacelor de transport, taxă hotelieră, taxă viză autorizaţii, impozit pe spectacol şi taxă afişaj în scop de reclamă şi publicitate în sumă totală de 44.075.271 lei. Facilitatea fiscală reprezentând scăderea a 25% din majorările de întârziere datorate aferente acestor obligaţii fiscale de către persoanele juridice este în sumă totală de 2.945.395 lei.

Având in vedere această situaţie precum şi faptul că din anul fiscal 2014 (perioadă supusă spre aprobare) mai sunt 2 luni, estimăm încasarea unei cote de 20% din obligaţiile fiscale datorate de către persoane fizice sau juridice.