Şedinţă importantă la Consiliul Judeţean. Iată ce se va discuta

Redactia -

Şedinţă importantă la Consiliul Judeţean. Iată ce se va discuta

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Şedinţa ordinară 22 ianuarie 2014 – 15.00


  1. 1.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – cota de 20% pe anul- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  3. 3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier județean Simona David și Elena Iuliana Dosaru și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga și Florin Auraș Dragomir.
  4. 4.Proiect de hotărâre privind numirea domnului Băloi Ion Alexandru în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin detașare de la Direcția de Sănătate Publică Prahova, pentru o perioadă de 6 luni – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  5. 5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări ale prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 86/2013 privind proiectul „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic – Zona Sud” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  6. 6.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti a sectorului de drum judeţean DJ 101I cuprins între Km 3+900 (limita administrativ – teritorială a municipiului Ploieşti) şi Km 4+874 (DN 1B – zona benzinăriei MOL) – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
  7. 7.Diverse.