Şedinţă importantă la Consiliul Judeţean. Vezi ce se discută

Redactia -

Şedinţă importantă la Consiliul Judeţean. Vezi ce se discută

Luni,  25 noiembrie 2013, ora 15.00, la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Prahova.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Şedinţa ordinara 25 noiembrie 2013 – 15.00

 

 

 1. 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2013 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 2. 2.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării a Staţiei de epurare Vălenii de Munte – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului pe drumul judeţean DJ 102, Km 4 + 920 – 12 + 870, sector DN 1B – DJ 100F” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader şi Dorin Tudora.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru şi Marius Nicolai.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei paritare care formulează propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr. 121/2011 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru şi Marius Nicolai.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere a spaţiului din imobilul proprietate publică a judeţului Prahova (Sala „Marea Unire” din Palatul Culturii), situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 10. 10.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 11. 11.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Nicolae Oprescu.
 12. 12.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Nicolae Oprescu.
 13. 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Nicolae Oprescu.
 14. 14.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 15. 15.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Nicolae Oprescu.
 16. 16.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu Daniel Mitrea, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă.
 17. 17.Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Ploieşti a trecerii imobilului în care funcţionează Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti din domeniul public al municipiului Ploieşti în domeniul public al judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 18. 18.Proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităţilor din judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 19. 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Prahova în perioada 2014 – 2020 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 20. 20.Diverse.