Şedinţă maraton a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor

Redactia -

Şedinţă maraton a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor

 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 5729

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 29 noiembrie 2013

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2013, începând cu orele 1200, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 25 octombrie 2013.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 14 noiembrie 2013.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a municipiului Ploieşti “I. L. Caragiale – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de funcţionare eficientă a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/27.08.2013 privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploieşti şi a reglementărilor acestora – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant de referent de specialitate în post de casier în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al SpitaluluiPloieşti, ca urmare a transformării unor posturi – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 24. 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Ploieşti, ca urmare a transformării unor posturi – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti, ca urmare a transformării unor posturi – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a transformării unor posturi – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafaţă de 8039 mp, situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 74, în proprietatea Parohiei “Naşterea Domnului şi Sf. Andrei” – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – iniţiat de consilierii George Pană, Gheorghe Sîrbu Simion, Daniel Puiu Neagu şi Constantin Popa.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 31. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafaţă de 5670 mp, situat în Ploieşti, str. Găgeni nr. 98A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafaţă de 11473 mp, situat în Ploieşti, str. Găgeni nr. 98A – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti şi transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Badescu.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuinţe – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 35. 35. Proiect de hotărâre privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii consilieri George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Puiu Daniel Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 36. 36. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din anexele la Hotarârile Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 şi nr. 454/31.10.2011, cu privire la caracteristicile tehnice reale ale unor imobile, proprietatea municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 37. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. OMV Petrom S.A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 38. 38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploieşti şi SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Gabriel Constantin Minea.
 39. 39. Proiect de hotărâre privind repartizarea catre Asociaţia Română de Luptă Împotriva Drogurilor Ploieşti Prahova a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 5, bloc B- Est, subsol – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Gabriel Constantin Minea.
 40. 40. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Constantin Popa, Robert Ionuţ Vîscan, Gheorghe Popa şi Gabriel Constantin Minea.
 41. 41. Proiect de hotărâre privind închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 şi WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de înmatriculare PH 11 UWV şi PH 11 UWW – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 42. 42. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între SC Green Tree Invest SRL şi Municipiul Ploieşti pentru terenul ce aparţine domeniului privat al municipiului Ploieşti, situat în Soseaua Nordului FN în suprafaţă de 91 mp – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 43. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de valorificare a unor categorii de bunuri-imobile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 44. 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SENS GIRATORIU INTERSECŢIE BULEVARDUL REPUBLICII ŞI STRADA LABORATORULUI” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 45. 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizată în urma etapei de evaluare financiară pentru obiectivul ,,Modernizarea/extinderea funcţionalăHipodromului din Ploieşti“ – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 46. 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcţiune clădire Piaţa Eroilor, nr. 1A” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 47. 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
  « PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODA » – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 48. 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Detaliere condiții de amplasare extindere clădire existentă”, str. Laboratorului nr. 31B, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăgușin, George Botez, Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu şi Radu Marcel Socoleanu.
 49. 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizării Planului Urbanistic de Detaliu” Amenajare zonă adiacentă Piața Malu Roșu”, Aleea Profesorilor, Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paulica Drăgușin, George Botez, Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu şi Radu Marcel Socoleanu.
 50. 50. Diverse.