Şedinţă maraton la Consiliul Local Ploieşti/Vezi ordinea de zi

Redactia -

Şedinţă maraton la Consiliul Local Ploieşti/Vezi ordinea de zi

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti convoacă o şedinţă ordinară în data de 31 octombrie 2011, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti. Pe ordinea de zi se află 120 de puncte care necesită aprobarea consilierilor locali. Iată ordinea de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 30 septembrie 2011.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 13 octombrie 2011.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – minorului Constantin Andrei Eduard – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 5. 5.Proiect de hotărâre rectificarea  bugetului  de venituri şi cheltuieli  pe  anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu şi Gheorghe Sîrbu.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Ion Iancu, Constantin Popa, Sîrbu Gheorghe şi Radu Mateescu.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011Teatrului ,,Toma Caragiu,, Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Gheorghe Sarbu şi Radu Mateescu.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu şi Ion Iancu.
 9. 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu şi Ion Iancu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu şi Ion Iancu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu şi Ion Iancu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetuluii de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu şi Ion Iancu.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu şi Ion Iancu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu şi Ion Iancu. 
 15. 15.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 16. 16.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 17. 17.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Colegiului Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 18. 18.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Colegiului Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 19. 19.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Colegiului Naţional „Jean Monnet” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 20. 20.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Colegiului „Spiru Haret” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 21. 21.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Elie Radu” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 22. 22.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 23. 23.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 24. 24.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Liceului de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 25. 25.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 26. 26.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grupului Şcolar de Transporturi Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 27. 27.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 28. 28.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grupului Şcolar Industrial „1 Mai” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 29. 29.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grupului Şcolar Tehnic de Petrol Teleajen Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 30. 30.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grupului Şcolar Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 31. 31.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grupului Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 32. 32.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Radu Stanian” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 33. 33.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii de Arte şi Meserii „Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 34. 34.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Elena Doamna” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 35. 35.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Candiano Popescu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 36. 36.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Grigore Moisil” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 37. 37.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Rareş Vodă” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 38. 38.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „George Coşbuc” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 39. 39.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Şcolii cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 40. 40.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Sfântul Vasile” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 41. 41.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 42. 42.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Anton Pann” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 43. 43.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 44. 44.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Sfânta Vineri” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 45. 45.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Şcolii cu clasele I-VIII „Andrei Mureşanu” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 46. 46.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Şcolii cu clasele I-VIII „Henri Mathias Berthelot” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.  
 47. 47.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.  
 48. 48.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „George Emil Palade” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.  
 49. 49.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Şcolii cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.  
 50. 50.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „Profesor Nicolae Simache” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.  
 51. 51.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Şcolii cu clasele I-VIII „I. A. Bassarabescu” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.  
 52. 52.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grădiniţei de copii cu program normal nr. 10 Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.  
 53. 53.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.  
 54. 54.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grădiniţei de copii cu program prelungit „Scufiţa Roşie” Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 55. 55.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 21 Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 56. 56.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 23 Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 57. 57.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 28 Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 58. 58.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 30 Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 59. 59.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 32 Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 60. 60.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 33 Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 61. 61.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii Step By Step cu program prelungit  şi program normal „Rază de Soare” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 62. 62.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 35 Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 63. 63.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 64. 64.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grădiniţei de copii cu program normal nr. 39 Ploieşti – iniţiatviceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 65. 65.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 40 Ploieşti – iniţiat de  viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 66. 66.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grădiniţei de copii cu program prelungit şi program normal „Crai Nou” Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 67. 67.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetulprecum şi a bugetului  activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 47 Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 68. 68.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grădiniţei de copii cu program normal nr. 51 Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 69. 69.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local a Grădiniţei de copii Step by Step cu program prelungit şi program normal „Licurici” Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 70. 70.
 71. 71.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 72. 72.Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 143/31.05.2010 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului,,Constantin Stere” – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
 73. 73.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2011 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 74. 74.Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 75. 75.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Grupului Şcolar Industrial de Petrol ,,Teleajen’’ din municipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 241, în Grup Şcolar Tehnic ,,Ludovic Mrazek’’ – iniţiat de consilierii Marilena Stanciu, Elisabeta Popovici, Iulian Bolocan, Lupu Adrian şi Teodor Avramescu.
 76. 76.
 77. 77.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 78. 78.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 79. 79.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi de nivel inferior în nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru funcţionarii publici care au promovat examenul în clasa şi pentru funcţionarii publici care au absolvit perioada de stagiu – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 80. 80.Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de nivel inferior în nivel superior din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, pentru funcţionarul public ce a promovat examenul – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 81. 81.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti ca urmare a transformării unor posturi ocupate de angajaţi care au absolvit studii de nivel superior – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 82. 82.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirelor din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 83. 83.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală şi a vehiculelor folosite, trase sau împinse cu mâna,  în municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 84. 84.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011 care reglementează circulaţia în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 85. 85.Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 86. 86.Proiect de hotărâre privind lucrările de reabilitare a reţelei de apă în Cartierul Bereasca ce se vor executa din dividendele aferente anului 2010, cuvenite municipiului Ploieşti la închiderea exerciţiului financiar al S.C. APA NOVA Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Valentin Sava, radu Mateescu, Iulian Teodorescu, Constantin Popa, Iulian Bolocan, Ion Iancu, Ion Eparu, Adrian Lupu şi Gheorghe Sîrbu.
 87. 87.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune catre S.C. “Hale si Piete” S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 85/2008, modificata si completata – iniţiat de consilierii Adrian Lupu şi Gheorghe Sîrbu.
 88. 88.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Emil Calotă, Puiu Daniel Neagu, Marin Tincu şi Nicolae Şuga.
 89. 89.Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Emil Calotă,  Puiu Daniel Neagu, Marin Tincu şi Nicolae Şuga.
 90. 90.Proiect de hotărâre repartizarea unor locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Daniel Neagu, Nicolae Şuga, Marin Tincu şi Emil Calotă.
 91. 91.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de cinci unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu şi Adrian Lupu.
 92. 92.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Asociaţia „Vasarely Life Care” – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
 93. 93.Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţdin fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unor locuinţe din acest fond conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii Mihai Nicolescu Sava, Puiu Daniel Neagu, Nicolae Şuga şi Marin Tincu.
 94. 94.Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Ploieşti cu S.C. Siccom Grup SRL – iniţait de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu şi Iulian Bolocan.
 95. 95.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Habitat for Humanity România a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Panselei nr. 5-7 – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.
 96. 96.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Fundaţia Română pentru Ocrotirea Bătrânilor şia spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, subsol – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi consilierii Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.
 97. 97.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Gheorghe Angelica Iuliana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, Aleea Nalbei nr. 2, bl. 20, sc. D, ap. 64, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
 98. 98.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Piciu Florin şi Piciu Virginia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, Aleea Iezerului nr. 3, bl. 171A, sc. A, ap. 4, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan
 99. 99.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri către doamna Limboşeanu Mirela şi domnul Limboşeanu Adrian Roberto în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str Splaiului nr. 8, bl. 35I2, Ap. 2 parter, prin edificarea a două balcoane – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
 100. 100. privind concesionarea directă a unui teren către Burducea Ştefan şi Burducea Rodica Mihaela în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, Aleea Elevilor, nr. 1, bl. 55G, sc. G, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
 101. 101. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Purcăroiu Carlo Claudiu în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. B, ap. 21, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

102. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Petre Gabriel şi Petre Mariana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, Aleea Cirezarilor nr. 3, bl. 25 C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

103. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Ţuţuianu Valeriu şi Ţuţuianu Daniela în vederea extinderii construcţiei proprietate personală situată în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C2, sc. A, ap. 29, parter, prin realizarea unei căi de acces (platformă orizontală şi trepte de acces) – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Iulian Bolocan şi Costel Horghidan.

104. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004  încheiat între Municipiul Ploiesti si Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta Camelia  in vederea extinderii în spatiul cu destinaţie de cabinet medical situat in Ploiesti, str. Nicolae Iorga nr. 17 – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Sicoie Florin, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.

105. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

106. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în Ploieşti, B-dul Republicii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

107. Proiect de hotărâre privind includerea unui teren în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

108. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2011 privind aprobarea trecerii unei porţiuni în suprafaţă de 1519,40 m.p. din terenul situat în incinta Grădiniţei nr. 12 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

109. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 134/30.09.2004 referitor la repartizarea unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţe proprietate personală – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

110. Proiect de  hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 73/2003 privind stabilirea unei cote părţi din veniturile percepute cu titlu de chirie sau redevenţă de unităţile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Radu Mateescu şi Gheorghe Sîrbu.

111. Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 175/2011 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

112. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat în vederea scoaterii din funcţiune – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

 1. 113. consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

114. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind însuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

115. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziţionarea a 50 de autobuze urbane noi pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

116. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu.

 1. 117. referitor la modificarea Hotărârii Cosiliului Local375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploieşti-Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice – Centru de excelenţă în afaceri pentru tinerii întreprinzãtori”  şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.  

118. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinaţie din zonă căi de comunicaţii rutiere în zonă locuinţe cu regim mic de înălţime, ridicare restricţie de construire în intersecţie, modificare regim de aliniere’’ str. Pompierilor  nr. 1A, Ploieşti – iniţiat de consilierii ­­­­­­­­­­­­­­­­­Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Florin Sicoie, Gheorghe Popa,  Marius Mateescu şi Costel Horghidan.

 1. 119. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinaţie din zonă industrie nepoluantă în zonă instituţii şi servicii/comerţ, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere” str. Poligonului nr. 2, Ploieşti – iniţiat de consilierii ­­­­­­­­­­­­­­­­­Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Florin Sicoie, Gheorghe Popa,  Marius Mateescu şi Costel Horghidan.

120. Diverse.