Ședința CL Ploiești de luni, fără punctul privind finanțarea Petrolul. Vezi ordinea de zi

Redactia -

Ședința CL Ploiești de luni, fără punctul privind finanțarea Petrolul. Vezi ordinea de zi

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 477 

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 10 februarie 2014


Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 10 februarie 2014, începând cu orele 16,00 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Mihai Bravu (tronson cuprins între strada Nicolae Bălcescu şi strada Apelor)” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

2.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Vaii” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

3.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada August Treboniu Laurian” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

4.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Caprioarelor” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

5.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modenizare strada Intrarea Izvoras” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

6.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modenizare strada Intrarea Labirint” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Sinaii (tronson cuprins intre strada Zidari şi Bulevardul Republicii)” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Banesti (tronson cuprins intre strada Zidari si Bulevardul Republicii)” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9.             Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare intersecţie strada Strandului cu Centura Nord Est – DN 1B” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10.          Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 79.000 mii lei – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11.          Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

12.          Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţie Locale Ploieşti pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

13.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 al Casei de Cultura “I.L. Caragiale” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

14.         Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti pentru anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017– iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

15.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

16.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

18.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

19.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

22.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor  activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

23.       Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.

24.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană  Ploieşti pe anul 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

25.         Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

26.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul  2014 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările  pe 2015 – 2016 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.