Domnule Marian Dragomir, director al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti, atenție!, de la încălcarea legii transparenței, la atitudinea de stăpân pe moșia proprie e doar un pas! Nu cumva l-ați făcut?

Daniel Dimache -

 

Unii conducători de instituții publice ploieștene manifestă o atitudine din ce în ce mai accentuată de stăpâni pe moșia proprie. Simțindu-se tari pe poziții, susținuți de personaje puternice din politică și din administrația publică, unii unşi printr-un pârdalnic algoritm politic, obișnuiți ca nici societatea civilă, nici  mass-media să nu îi tragă la răspundere, ei cred că datoria lor este să mulțumească pe acei ”proptectori” și au uitat cu desăvârșire că au, în primul rând, o datorie către comunitatea locală, care le plătește salariile și activitatea, prin impozitele și taxele achitate de contribuabili.

Vom începe seria de articole, realizate în spiritul interesului public, despre astfel de șefi de instituții, cu exemplul domnului Marian Dragomir, directorul Casei de Cultură ”Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. Domnul director al Casei de Cultură, fie din necunoașterea legii, fie din ambiția de a îi sfida pe cei care îndrăznesc să-l chestioneze privind activitatea sa, îngrădește liberul acces la informațiile de interes public, de parcă s-ar afla pe propriul se-re-le și nu într-o instituție publică! La o solicitare privind furnizarea de informații privind activitatea managerială, domnul director Dragomir joacă un fel ping-pong al adreselor, cerând, întâi, semnătura adresantului pe document (corect!), apoi, când primește documentul semnat, pac! în altă adresă, cere să-i fie puse la dispoziție o legitimație de jurnalist și documentul legal care atestă că semnatarul este directorul al unei publicații… (?!).

[pdf-embedder url=”https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2022/02/Adresa-Atitudini-vechi-si-noi-raspuns-adresa.pdf” title=”Adresa Atitudini vechi si noi-raspuns adresa”]

 

Ne vine greu să înțelegem ce joc faceți, domnule director Dragomir! „Ne eschivăm directorial” pentru că solicitarea este făcută de predecesorul său în funcție, Gelu Nicolae Ionescu, sau pentru că domnul director s-a deranjat pentru că i se pun întrebări incomode? Poate că și una și alta… În definitiv, motivele acțiunilor dvs. sunt irelevante! Domnule director Marian Dragomir, problema cea mai mare este că ÎNCĂLCAȚI LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, de la un capăt la altul.

Ne vom permite să vă prezentăm paragrafe ale Legii 544/2001, poate așa vă veți informa și documenta vizavi de obligațiile legale pe care le aveți și nu le respectați.

Articolul 6

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public.

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

 1. a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
 2. b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
 3. c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Domnule director Dragomir, scrie undeva în lege că solicitantul trebuie să vă prezinte vreo legitimație sau un document privind numirea în vreo funcție? Este un abuz, cum vă permiteți să cereți respectivele documente, mai ales cu formularea sfidătoare ”să ne puneți la dispoziție”. Bun! Am înțeles că le-ați primit, de data asta e de ajuns sau mai vreți și altceva? Permisul de conducere, cardul de sănătate…?

Dumneavoastră trebuie să puneți la dispoziție niște documente sau să răspundeți la întrebări privind informații de interes public legate de activitatea dvs și a instituției pe care o conduceți! Puteați să-i cereți solicitantului o legitimație de… om, de persoană! Pentru că legea prevede că oricare cetățean vă poate solicita informații de interes public și aveți obligația să-i răspundeți, dacă informațiile se încadrează în sfera interesului public.

Mai mult, al doilea document semnat de dumneavoastră a depășit termenul de 5 zile pe care vi-l acordă legea să dați răspunsul în caz de refuz de eliberare a documentelor. Da, este un refuz, deși n-ați folosit acest cuvânt, pentru că n-ați trimis informațiile cerute.

Publicăm și solicitarea de informații cu întrebările (deranjante?) adresate de Gelu Nicolae Ionescu:

[pdf-embedder url=”https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2022/02/adresa-prim-ian-2022.pdf” title=”adresă prim ian 2022″]

 

Mergem mai departe. Încălcarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la Casa de Cultură Ion Luca Caragiale a municipiului Ploiești, privind această solicitare, nu e o întâmplare! Se constată că este o stare de fapt în instituție. Mai publicăm pentru domnul director Marian Dragomir un articol din Legea 544/2001 câteva paragrafe din lege pe care nu le respectă (atenție la sublinieri):

Articolul 5

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

 1. a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 2. b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 3. c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 4. d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 5. e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 6. f) programele și strategiile proprii;
 7. g) lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 9. i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(4) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

 1. a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
 2. b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spatii special destinate acestui scop.

 

Domnule Marian Dragomir, aveți o listă de documente și informații pe care sunteți obligat să le publicați pe pagina de Internet a instituției. Am subliniat, prin îngroșarea literei (bold) solicitările legii nerespectate de dumneavoastră.

Intrând pe această pagină de internet constatăm că ultimul buget de pe site-ul instituției este publicat de directorul de pe atunci… Gelu Nicolae Ionescu; se găsesc bugetele pentru anii 2018 și 2019. Organigrama, Regulamentul de funcționare sunt postate tot în 2018, de Gelu Nicolae Ionescu. Achiziții = aveți pagina goală. Parteneri și sponsori = la fel, pagina goală. Și așa mai departe.

Nu vă e jenă, măcar puțin, ca pe site-ul instituției pe care o conduceți de un an, la secțiunea Calendar Cultural să apară, ca ultimă postare, documentul de 63 de pagini Calendar Cultural pentru anul 2020, semnat de același Gelu Nicolae Ionescu? Trăiți, ca manager și instituție, din activitatea lui Gelu Nicolae Ionescu?

Toată lumea din Ploiești știe că Revista „Atitudini” a fost fondată în anul 2003 și realizată, până să-i luați dvs. locul (și revista!), de Gelu Nicolae Ionescu. Acum, scoate, cu resursele proprii revista ”Atitudini vechi și noi”, la o calitate net superioară, cum dumneavoastră, folosindu-vă de resursele bugetare generoase ale Ploieștiului, nu puteți face cu „Atitudinile” fondate de el. Nu cumva ați cam depășit limita tupeului permis ca să-i cereți documentul care să ateste că e directorul propriei firme și al propriei reviste re…fondate? Vă credeți cumva mai marele peste cultura din Ploiești? Nu cumva sunteți un slujbaș la stat, pus în slujba ploieștenilor?

Cu deosebită considerație,

Daniel Dimache, jurnalist (vă pot pune la dispoziție nr. de legitimație, dar și documentul de numire în funcția de director al Gazetei de Prahova)