Emil Boc nu vrea să intre cu datorii în 2012

Redactia -

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetelor ministerelor Sănătăţii, Transporturilor, Mediului, Educaţiei şi Dezvoltării cu aproximativ 1.125 de milioane de lei pentru plata unor arierate, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean. “Decizia se înscrie în politica Executivului de reducere a datoriilor acumulate”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Executivului. Fondurile provin din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Astfel, Ministerul Sănătăţii va primi aproximativ 435 milioane lei pentru plata arieratelor din sănătate. Sumele vor fi transferate de Ministerul Sănătăţii către Fondul naţional unic de asigurări de sănătate pentru a putea fi achitate furnizorilor, datoriile la medicamentele compensate şi gratuite astfel încât, la finele anului, să nu fie înregistrate restanţe mai vechi de 90 de zile.
Bugetul Ministerului Transporturilor va fi majorat, de asemenea, cu 450 de milioane de lei pentru plata obligaţiilor restante către furnizorii de energie electrică. Prin asigurarea acestor fonduri, vor fi reduse arieratele operatorilor economici monitorizaţi din subordinea Ministerului Transporturilor, respectându-se astfel angajamentele convenite în acest sens prin Acordul Stand-by încheiat cu FMI.
Bugetul Ministerului Dezvoltării va fi suplimentat cu 150 de milioane de lei tot pentru plata unor arierate. Aceste datorii au fost acumulate ca urmare a executării unor lucrări efectuate în cadrul unor proiecte de alimentare cu apă la sate, pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea drumurilor locale, realizarea de sisteme integrate de apă şi canalizare.
De asemenea, a fost majorat bugetul Ministerului Educaţiei cu suma de 50 de milioane de lei, conform solicitărilor primite din partea Inspectoratelor Şcolare Judeţene. Fondurile merg către autorităţile locale şi sunt destinate plăţii unor lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea unor şcoli.
Bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2011 a fost suplimentat cu suma de 40 milioane lei, pentru plata arieratelor la obiectivele de investiţii în infrastructura de mediu promovate în cadrul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.
Fondurile vor fi folosite pentru:
- realizarea investiţiilor cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor privind alimentarea cu apă potabilă şi canalizare;
- investiţii de interes naţional derulate prin Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR) pentru combaterea efectelor inundaţiilor (îndiguiri, colmatări);
- implementarea Sistemului Informatic Integrat de Mediu (SIM);
- lucrări de împădurire derulate prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.