Evaluarile-pilot la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a vor avea loc în intervalul 9-23 mai

Redactia -

Evaluarile-pilot la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a vor avea loc în intervalul 9-23 mai

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a publicat vineri, 9 martie 2012., pe site-ul http://www.edu.ro/, ordinele de ministru privind metodologiile care vizeaza evaluarile ce decurg din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Mai precis, au fost publicate metodologiile de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a. În anul scolar în curs, aceste evaluari se vor desfasura în perioada 9-23 mai, prin administrari pilot, pe un esantion de elevi stabilit la nivel national.

A fos postata, de asemenea, lista unitatilor de învatamânt care compun acest esantion: 86 pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a, respectiv 86 de scoli pentru clasa a VI-a. Esantionul a fost realizat de catre Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare sa fie administrata în unitati de învatamânt distincte. Mentionam ca activitatea de pilotare vizeaza instrumentele de evaluare si procedurile de organizare a acestor evaluari.Testele care vor fi administrate, precum si baremele de corectare aferente, sunt elaborate de catre Centrul National de Evaluare si Examinare. La clasa a II-a, acestea contin doua sectiuni: prima vizeaza competentele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordeaza competente de matematica. Rezultatele obtinute la evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învatare, consemnarea lor în portofoliul educational al elevului, respectiv informarea parintilor/ tutorilor legal instituiti asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include urmatoarele discipline: limba româna, limba materna, pentru elevii care studiaza în limbile minoritatilor nationale si matematica. Evaluarea nu se finalizeaza printr-o nota sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluarii fiecarui test contribuie la realizarea unui scor mediu national al performantelor elevilor pe competentele fundamentale si sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii si cercetari de diagnoza a sistemului de învatamânt primar. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învatarii, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învatare si preorientarea scolara catre un anumit tip de liceu. Testele contin doua sectiuni corespunzatoare probelor transdisciplinare evaluate: limba si comunicare, respectiv matematica si stiinte.