Examen de admitere la Şcoala de pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – Calendarul probelor

Redactia -

Examen de admitere la Şcoala de pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – Calendarul probelor

În perioada 10 — 20 ianuarie a.c., la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldești, se desfășoară activitățile de organizare, desfășurare și evaluare a concursului de admitere, conform graficului stabilit de comisia de concurs.

În această sesiune sunt înscriși un număr de 794 de candidați pentru 300 de locuri, specializarea subofițer pompier și protecție civilă și maistru militar auto.

Instituție de învățământ militar postliceal, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldești deține, potrivit specificului celor două calificări profesionale: subofițer de pompieri și protecție civilă, respectiv maistru militar auto, o logistică de pregătire teoretică și practică modernă și adaptată cerințelor în domeniu, ce permite pregătirea, pe parcursul unui an de studii, a capacităților specifice profesiei.

Etapele desfășurării concursului de admitere sunt:

— 10 — 11.01.2018, orele 08,30-15,30 înscrierea candidaților și verificarea documentelor prezentate de aceștia, soluționarea, în limitele competențelor, a eventualelor nereguli constate și completarea dosarelor cu documentele prezentate (diplome de bacalaureat și foi matricole, în original sau copii legalizate);

— 12 — 17.01.2018, orele 07,00 — 15,30 examinarea medicală;

— 13 — 18.01.2018, orele 07.00 — 15.30 verificarea aptitudinilor fizice;

— 20.01.2018 începând cu ora 08.00 se va face accesul candidaților în sălile de concurs pentru susținerea lucrării scrise.

Graficul admiterii, etapele și probele de concurs vor fi publicate la adresa web a instituției — www.scoaladepompieri.ro

COMPARTIMENTUL INFORMARE și RELAȚII PUBLICE