Examen de admitere la Școala de Subofițeri „Pavel Zăgănescu” Boldești Scăeni

Redactia -

Examen de admitere la Școala de Subofițeri „Pavel Zăgănescu” Boldești Scăeni

În perioada 03-10 septembrie a.c., la sediul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldești se va desfășura examenul de admitere, sesiunea 2016.

Școala va organiza și desfășura concursul în totală transparență, conform Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere în instituțiile de învățământ postliceal din Ministerul Afacerilor Interne.Prezentarea candidaților pentru înscriere, la sediul școlii, se face în data de 03 septembrie a.c., între orele 08,30-15,30.Instruirea candidaților privind cunoașterea regulilor de organizare și desfășurare a concursului de admitere se va efectua în data de 04 septembrie a.c., începând cu ora 15,30. La această activitate pot participa și părinții candidaților.

La prezentarea la sediul unității, pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor avea asupra lor următoarele documente:

a. Cartea de identitate sau pașaportul;

b. Permisul de conducere în original.

Candidații care optează pentru înscrierea candidaturii pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință din partea unei organizații etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenența la etnie.Documentele și informațiile referitoare la desfășurarea concursului de admitere vor fi afișate la avizierul școlii.Nu se percepe taxă de înscriere la concursul de admitere, sesiunea 2016.Graficul activităților de organizare, desfășurare și evaluare a concursului de admitere îl puteți consulta pe www.scoaladepomperi.ro.

COMPARTIMENTUL INFORMARE și RELAȚII PUBLICE