Executare silită din amenzi rovinietă. Ce fac? Unde mă apăr? O plătesc?

Redactia -

Executare silită din amenzi rovinietă. Ce fac? Unde mă apăr? O plătesc?

In ultima perioada au venit in tara peste 200000 de executari silite provenind din amenzi rovinieta din anul 2011.

In primul rand, onorariul executorilor este extrem de mare. Conform legii 188/2000 privind executorii judecatoresti onorariu maximal este de 10% din valoarea executata.

Executorii judecatoresti insa folosesc diferite tertipuri ilegale:

Veti gasi onorariu de 200-300 de lei pentru consultanta dosar de executare silita. Sau pentru o suma de 90 de euro sau 20 de euro executorul judecatoresc percep cheltuieli de 600-1000 de lei.

Se „mizeaza”pe faptul ca sumele sunt mici si nu se contesta .

Cum fac in concret?

1.Am primit somatia de executare sau au poprit conturile dumneavoastra. Aveti 15 zile sa atacati in instanta prin depunerea unei contestatii la executare. Este obligatoriu sa respectati acest termen de 15 zile, dupa expirarea lui nu mai puteti face nimic.

2.Model de contestatie la executare silita

Contestatie la executarea silita

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(ă) în ………………..

Formulez:

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

împotriva executării silite a deciziei civile nr. ……… din ……….pronunţată de ……….. rămasă definitivă şi irevocabilă, învestită cu 00formulă executorie, la cererea intimatului(ei) ……….., domiciliat(ă) în ………..

Până la soluţionarea acestei contestaţii, vă rog să dispuneţi:

SUSPENDAREA EXECUTĂRII

Admiţând contestaţia şi anulând formele de executare, vă rog să dispuneţi să-mi fie restituită taxa de timbru în valoare de ……….. lei, consemnată şi intimatul(a) să fie obligat(ă) să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele contestaţiei:

În fapt, (se prezintă starea de fapt şi motivele care justifică suspendarea executării începute şi în final anularea executării). Faţă de starea de fapt enunţată, vă rog să admiteţi contestaţia, să anulaţi formele de executare şi până la soluţionarea acestei contestaţii să dispuneţi suspendarea executării sale.

Fiind vorba de un caz urgent, vă rog ca în baza art. 401 C. proc. civ. Să suspendaţi executarea înainte de orice înfăţişare. În drept, îmi întemeiez contestaţia pe dispoziţiile art. 399 – art. 401 C.

proc. civ.

Depun prezenta contestaţie în dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odată cu citaţia.

Dovada o voi face cu …………………

Anexez chitanţa de plata taxei de timbru în valoare de ……. lei şi timbrul judiciar în valoare de ……….. lei.

Data depunerii

……………

Semnătura,

……….

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ………………

3. Trebuie sa platesc o taxa de timbru

In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent

de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

4. Trebuie sa ma prezint la termene

Nu. Puteti cere judecata in lipsa.

Succes,


Avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

www.coltuc.ro