Exerciţiu de alarmare la Barajul Măneciu

Redactia -

În data de 21.03.2013, începând cu ora 09:00, se va desfăşura un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor de intervenţie în vederea îndeplinirii misiunilor specifice din competenţă în ipoteza producerii unui accident tehnic la barajul Măneciu, coordonat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi condus de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova.

 

Exerciţiul va urmări atingerea următoarelor obiective:

ü verificarea viabilităţii documentelor de conducere, standardelor şi procedurilor operaţionale de acţiune pentru gestionarea unor situaţii cu un grad ridicat de complexitate, testarea capacităţii de reacţie şi intervenţie;;

ü verificarea modului de cooperare între forţele specializate, complementare şi auxiliare participante la exerciţiu;

ü antrenarea personalului cu atribuţii specifice pentru perfecţionarea modului de utilizare a echipamentelor de recepţionare, transmitere şi alarmare precum şi de verificare a funcţionării în parametrii optimi a acestora;

ü evaluarea măsurilor de limitare şi înlăturare a efectelor negative ale evenimentului;

ü stabilirea necesităţilor de modernizare, completare sau modificare a sistemului de înştiinţare/alarmare la nivelul judeţului Prahova şi la nivelul localităţilor;

ü realizarea unei informări complete a populaţiei, privind modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unei avarii la barajul Măneciu;

 

În cadrul exerciţiului se vor pune în aplicare toate măsurile impuse de situaţia creată, măsuri ce constau în realizarea primei intervenţii de către personalul C.L.S.U. al localităţilor din aval de barajul Măneciu, alertarea forţelor specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, concentrarea la locul evenimentului a forţelor specializate, complementare şi auxiliare participante la aplicaţie precum şi executarea întrunit a procedurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor similare.