Expiră termenul pentru plata taxelor şi impozitelor

Redactia -

Expiră termenul pentru plata taxelor şi impozitelor

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, informează contribuabilii ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului I al anului 2016 este data de 30 iunie. Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de intârziere de 1%  pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale  datorate . Reamintim  contribuabililor că pentru plata integrală a impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport până la data de 30 iunie 2016, beneficiază de bonificația de 10%.