Extindere canalizare şi branşamente în cartierul ploieştean Mimiu. Primăria a lansat licitaţia

Redactia -

Extindere canalizare şi branşamente în cartierul ploieştean Mimiu. Primăria a lansat licitaţia

Primăria Municipiului Ploiești a demarat procedura de achiziție publică pentru Proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții Realizarea de branșamente canalizare și extinderea infrastructurii de canalizare în Cartierul Mimiu pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și calitatea vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 2” –  COD SMIS 155360.

Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 8054/20.12.2022 pentru acest proiect care prevede Proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții amintit mai sus.

Anunțul de participare simplificat și documentația de atribuire, aferente acestei achiziții publice, au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă necesitatea asigurării utilităților edilitare (sistem de canalizare centralizat), conform cu legislația în vigoare, pentru străzile care fac obiectul prezentei investiții și anume: Palanca, Brădetului, Smârdan și Bulevardul Petrolului

 

Contractul de proiectare și execuție lucrări prevede realizarea următoarelor categorii de servicii și lucrări:

 

  • Servicii de proiectare și asistență tehnică:

 

  • Etapa I – Elaborarea documentației tehnice, faza Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC) și elaborarea documentațiilor tehnice necesare, în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, solicitate prin Certificatul de Urbanism;
  • Etapa a II-a – Elaborarea proiectului tehnic de execuție, a detaliilor de execuție;
  • Etapa a III-a – Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor.

 

  • Lucrări Execuție Sistem rețea de canalizare
  • Se va realiza/executa o rețea de canalizare unitară, de tip gravitațional, compusă din tubulatură PVC și construcții anexe aflate pe aceasta, având rolul de colectare și transport al apei uzate menajere și pluviale;
  • Se va realiza/executa refacerea carosabilului afectat de rețeaua de canalizare.

 

Valoarea estimată a achiziției publice demarată de municipalitatea ploieșteană este de 2.802.835,28 lei fără T.V.A. Proiectul de investiție se derulează cu sprijin financiar nerambursabil prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, primind codul SMIS 155360.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este proiectarea și execuția tuturor lucrărilor identificate în Studiul de fezabilitate și caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta o propunere tehnică, clară și concisă, prin care va descrie punct cu punct modul în care vor fi executate lucrările, în conformitate cu cerințele documentației de atribuire.

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului.