Femeile USL Prahova: „Cazul crimei din Dorobanţi putea fi evitat”

Redactia -

Femeile USL Prahova: „Cazul crimei din Dorobanţi putea fi evitat”

 

Comunicat de presă

 

Am luat act de faptul că Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a promulgat, în sfârşit, Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, o lege îndelung aşteptată de societatea civilă şi politicienii responsabili din România. Desigur, dacă gestul promulgării nu ar fi fost amânat, ca ”lovitură de imagine”, pentru ziua de 8 Martie ci ar fi fost făcut cu mult mai repede şi dacă s-ar fi ţinut cont de proiectele depuse cu mult timp în urmă de partidele de opoziţie, astăzi, ar fi fost foarte posibil să nu avem un ”caz” al crimei din Dorobanţi şi nici alte drame generate de violena în familie să nu se fi petrecut!
Suntem convinse şi că, dacă legile deja existente în România ar fi fost respectate (ca, de exemplu, cele care reglementează obligativitatea controlului psihologic pentru deţinerea unei arme letale sau soluţionarea cu celeritate a unei reclamaţii depuse la secţia de poliţie de către o soţie a cărei viaţă este pusă în pericol), evenimente ca cel din 5 martie ar fi putut fi evitate!  În sprijinul demersului nostru, considerăm că trebuie să apreciem preocuparea constantă a Consiliului Europei, care, în nenumărate prilejuri, s-a pronunţat în legătură cu pericolul scăpării de sub control a acestui fenomen, pe care l-a definit astfel încât el să poată fi tratat unitar, la nivelul Uniunii. Menţionăm, aici, doar Recomandarea 5/2002, care subliniază că ”violenţa împotriva femeilor este rezultatul raporturilor inegale de forţă între bărbaţi şi femei şi conduce la o gravă discriminare a sexului feminin, atât în cadrul societăţii, cât şi în familie”, prin care Consiliul Europei a solicitat explicit statelor membre să adopte măsuri preventive şi să elaboreze măsuri pentru a-şi adapta legislaţia, în scopul prevenirii unor astfel de manifestări.
Urmare acestor recomandări, România a adoptat Legea 217/2003 şi a înfiinţat chiar şi Agenţia Naţională de Protecţia Familiei, precum şi Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse, completată cu OUG 84/2004, prin care s-a înfiinţat Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi, două organisme care AR FI TREBUIT SĂ FUNCŢIONEZE!

Ceea ce s-a întâmplat, din păcate nu mai poate fi schimbat dar solicităm, în numele statutului nostru public şi în interesul cetăţenilor pe care îi reprezentăm, următoarele:
1. Organismele abilitate ale statului să îşi facă datoria, să identifice, să probeze acuzaţiile şi să propună instanţelor de judecată pedepse exemplare pentru toate persoanele implicate direct şi indirect în crima din Dorobanţi.
2. Pentru ca Legea recent promulgată să poată fi aplicată cât mai curând, ministerele şi celelalte instituţii abilitate, să treacă de urgenţă la formularea şi publicarea Normelor de aplicare, al căror conţinut să fie clar şi concis, astfel încât să nu dea naştere la interpretări subiective.
3. Solicităm ca toate organismele cu atribuţii în combaterea violenţei în familie să îşi ia rolul în serios şi să desfăşoare activităţi a căror eficienţă să se regăsească în diminuarea acestui fenomen, nu în număr de simpozioane şi mese rotunde.
4. Considerând că fenomenul violenţei în familie este organic legat, în cele mai multe cazuri, şi de starea de sănătate a persoanelor implicate, şi de siguranţa locurilor de muncă, şi, în general, de nivelul de trai, în continuă scădere, al cetăţenilor, solicităm Guvernului României să îşi îndeplinească îndatoririle constituţionale şi să pună capăt politicii de umilire şi înfometare a acestui popor.

 

Graţiela Leocadia Gavrilescu, deputat membru al Comisiei pentru sănătate şi familie şi al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
Ludmila Sfîrloagă, consilier judeţean, vicepreşedinte al Congresului Puterilor Locale si Regionale al Consiliului Europei