Finalizare proiect “ACTIV – Aplicarea Cunoștințelor Teoretice În Viața profesională”

Daniel Dimache -

Finalizare proiect “ACTIV – Aplicarea Cunoștințelor Teoretice În Viața profesională”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizare proiect “ACTIV – Aplicarea Cunoștințelor Teoretice În Viața profesională”, ID 132974

 

MADLIM CONSULT SRL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu P1-Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești și P2-RESUM CONSULTING SRL anunță finalizarea proiectului “ACTIV – Aplicarea Cunoștințelor Teoretice În Viața profesională”, ID 132974.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de participare a 181 de elevi dintre care 19 elevi (10%) din mediul rural/de etnie roma din regiunea Sud-Muntenia, județul Prahova, oraș Ploiești,  la activități de consiliere și orientare în carieră, activități de învățare la locul de muncă și activități conexe (workshop-uri inovative, firme de exercițiu) privind orientarea în carieră, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și SNCDI, în vederea creșterii gradului de ocupare pe piața forței de muncă a absolvenților din domeniul Turism şi alimentaţie, Comerț și Economic ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti.

Atât indicatorii cât și rezultatele proiectului au fost îndeplinite cu succes:

         – 184 de elevi beneficiari ai serviciilor de consiliere și orientare profesională;

         – 175 elevi participanți la stagiile de pregătire practică;

         – 184 participanți la workshopurile inovative;

Proiectul s-a derulat în perioada 21 August 2020 – 20 August 2022.

          Valoarea totală a proiectului: 2.364.933,52 lei

            Valoare cofinanțare UE: 1.940.657,83 lei

Date de contact: MADLIM CONSULT SRL, e-mail [email protected]