Finanțare cu peste 7 milioane de lei pentru două obiective sociale din Ploiești

Daniel Dimache -

Finanțare cu peste 7 milioane de lei pentru două obiective sociale din Ploiești
Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Relații Internaționale, informează comunitatea locală că, astăzi, s-au semnat alte două contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional, pentru două obiective de investiții de interes local.
Primul contract vizează “înființarea unui centru comunitar integrat în vederea furnizării de servicii sociale și medicale pentru persoanele din teritoriul SDL (Strategia de Dezvoltare Locală) cu accent pe persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.” Valoarea totală finanțării este de 2.375.750,00 lei, iar termenul de realizare a investițiilor este 31.12.2023.
 
Cel de-al doilea contract de finanțare are în vedere “îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM (Zona Urbană Marginalizată) 4 – reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, Bl .27A, Aleea Cătinei nr.3”.
Obiectivul proiectului constă în creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin îmbunătățirea condițiilor de locuit și a accesului la utilități publice în cadrul zonei urbane marginalizate 4, din cartierul Ploiești Nord.
În cadrul reabilitării se vor efectua lucrări de eficientizare energetică a clădirii sociale și, totodată, operațiuni de diminuare a consumului de energie din surse neregenerabile prin instalarea de sisteme care valorifică energia din surse regenerabile. Valoarea totală a finanțării este de 4.745.705,44 lei, iar termenul de realizare a investițiilor este 31.12.2023.
 
Foto 1: “ Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM4- reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, Bl .27A, Aleea Cătinei nr.3”
Foto 2: Centru comunitar integrat în vederea furnizării de servicii sociale și medicale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială