Firmele din Parcul Industrial Ploieşti, invitate să angajeze deţinute de la Penitenciarul Târgşor

Redactia -

Firmele din Parcul Industrial Ploieşti, invitate să angajeze deţinute de la Penitenciarul Târgşor

 

În vederea asigurării previzibilității și sustenabilității activităților productive, Penitenciarul de Femei Ploieşti -Târgşorul Nou a organizat în data de 8 iulie 2024, la sediul Primăriei  comunei Ariceștii-Rahtivani, o întâlnire cu principalii dezvoltatori din Parcul Industrial Ploiești, la care au participat angajatori-potențial parteneri interesați de încheierea unor contracte cu unitatea penitenciară.

La întâlnire au participat reprezentanți ai unității penitenciare, un reprezentant al Administrației Naționale a Penitenciarelor, viceprimarul comunei Ariceștii-Rahtivani  și reprezentați ai societăților: S.C. Alcrisof Line, Organizaţia Hand to Hand România, Parcul  Industrial Allianso Business Parc, Eco Mitadia Intermed SRL, Societatea de Gospodărire Comunală Ariceştii Rahtivani SRL și Poliţia Locală.

Directorul Penitenciarului  de Femei Ploieşti -Târgşorul Nou a prezentat profilul unității, a expus câteva exemple de bună practică prestate în trecutul instituțional, a comunicat disponibilitatea forței de muncă din rândul persoanelor custodiate, precum și avantajele și oportunitățile angajării acestora și anume: taxe deductibile, prezența zilnică în intervalele orare stabilite, hrana deținuților este asigurată de unitate, ceea ce implică costuri mai  reduse pentru operatorul economic și  posibilitatea angajatorilor de a beneficia de forță de muncă necalificată ce poate fi instruită în funcție de profilul economic vizat.

Totodată  au fost  subliniate avantajele parteneriatului public – privat,  operatorii economici  manifestând deschidere și interes pentru viitoare colaborări, precum  şi pentru diseminarea informaţiilor către alţi potenţiali angajatori pentru a spori interesul mediului de afaceri din proximitatea Penitenciarului de Femei Ploieşti Târgşorul Nou.

Întâlnirea a fost organizată având în vedere actuala perspectivă a sistemului penitenciar de a colabora cu mediul privat pentru creșterea angajabilității deținuților și totodată a îndeplinirii obiectivului comun, asumat interministerial la nivel național,  prevăzut în Strategia Națională de Reintegrare Socială a persoanelor private de libertate 2020-2024, aprobată prin H.G. nr.  430/2020 .