Focar de gripă aviară la Balta Doamnei

Redactia -

Focar de gripă aviară la Balta Doamnei

Comunicat de presă

 

În data de 25.01.2017, la L.S.V.S.A. Prahova, s-a prezentat domnul Băcanu Marian, cu un cadavru de gașca din gospodăria proprie, aflată în localitatea Baltă Doamnei. Județul Prahova, din mai multe păsări moarte, începând cu data de 23.01.2017, iar în urma examenului virusologic RT-PCR pe proba de organe, rezultatul a fost negativ pentru gripă aviară, conform BA nr. 10155 / 26.01.2017.

O echipă de medici veterinari din cadrul DSVSA Prahova, s-a deplasat în data de 26.01.2016 la fața locului pentru a efectua ancheta epidemiologică, ocazie cu care au fost recoltate 13 cadavre găina, 1 cadavru bibilica și 5 cadavre gâscă, iar în urma examenului virusologic RT-PCR pe probele de organe, rezultatul a fost pozitiv pentru gripă aviară la 4 găini și 2 gâște, conform BA nr. 10185/ 27.01.2017, probe ce au fost expediate către I.D.S.A. București pentru examen virusologic RT-PCR, în scopul confirmării/ infirmării bolii.

În data de 29.01.2017, s-a confirmat focarul de influența aviară (gripă aviară) din comună Baltă Doamnei în gospodăria domnului Băcanu Marian, de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București — Laborator Național de Referință pentru gripă aviară, tulpina H5N8, pe probe de organe transmise de către LSVSA Prahova, conform Buletinului de analiza nr. 10337// 29.01.2017.

DSVSA Prahova ca Unitate Operațională Locală din cadrul Unității Locale de Decizie, a dispus și întreprins următoarele măsuri:

1. În data de 28.01.2017, au fost ucise toate păsărilor din focarul de influența aviară, respectiv 201 capete păsări vii: 105 rate sălbatice (vânat de crescătorie), 11 găini, 60 rate domestice, 25 gâște domestice, urmând ca acestea să fie dirijate către o unitate de incinerare autorizată sanitar veterinar;

2. A fost întocmit și transmis Raportul de notificare (confirmare) internă a bolilor, nr 1374/ 30.01.2017

3. Boala a fost declarată oficial la primăria comunei Balta Doamnei, cu Act sanitar veterinar de declarare a bolii nr. 67 / 30.01.2017;

4. S-a stabilit o zonă de protecție de 3 km în jurul focarului, inclusă în zona de supraveghere de 10 km, în care sunt cuprinse localitățile: Balta Doamnei, Curcubeu, Lacul Turcului din județul Prahova și Siliștea Snagovului din județul Ilfov;

5. S-a stabilit zona de supraveghere de 10 km în care sunt cuprinse localitățile Bara, Belciug, Ciupelnița, Gherghița, Fanari, Independenta, Olari, Olarii Vechi, Ungureni, Gorgota, Crivina, Poienarii Apostoli, Potigrafu, Poienarii Rali, Poienarii Vechi, Puchenii Mari, Miroslavești, Pietroșani, Puchenii Moșneni, Buda, Palanca, Sicrita din județul Prahova și localitățile Siliștea Snagovului, Ciolpani, Izvorani, Lupăria, Piscu, Gruiu, Lipia, Santu Florești, Merii Petchii, Snagov, Cioflinceni, Ghermănești, din județul Ilfov;

6. În localitățile din zona de protecție și supraveghere, se vor efectua de către medicii veterinari de liberă practica împuterniciți/ oficiali, inspecții în toate exploatațiile (gospodăriile populației) în vederea actualizării catagrafiei exploatațiilor cu păsări, examinarea clinică a acestora și recoltări de probe de sânge (din zona de protecție) pentru supravegherea statusului de sănătate, în ceea ce privește gripă aviară;

7. În localitățile cuprinse în cele două zone, se vor lua măsuri de limitare a mișcărilor de păsări vii și a produselor provenite de la acestea, și vor fi ținute închise în adăposturi, pentru a limita contactul cu alte păsări domestice sau sălbatice, măsura transmisă și prin Adresa nr. 16314/ 28.11.2016 emisă de DSVSA Prahova către toate primăriile din județul Prahova;

8. Toate cazurile de îmbolnăvire și mortalități înregistrate la păsările din orice specie, din gospodăriile populației, vor fi anunțate, în regim de urgență, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea recoltării de probe;

9. Pentru toate cadavrele de păsări, descoperite în locuri publice, se anunță, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

10. Se interzice organizarea de târguri sau expoziții de păsări și animale, până la clarificarea situației epidemiologice;

11. Au fost notificate toate exploatațiile comerciale de păsări din județul Prahova, în vederea înăspririi măsurilor de biosecuritate, efectuarea examenului clinic al efectivelor din exploatații, precum și raportarea zilnică a pierderilor prin mortalitate.

12. Au fost notificați administratorii celor 43 fonduri de vânătoare din județul Prahova, privind măsurile ce trebuiesc întreprinse, privind păsările sălbatice.

13. Au fost notificate DSVSA-urile județelor limitrofe, respectiv: Brașov, Dâmbovița, Buzău, Ialomița, Ilfov

14. DSVSA Prahova, a întocmit și transmis Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea focarului de gripă aviară din localitatea Baltă Doamnei. la Unitatea Locală de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor și la Unitatea Locală de Sprijin din cadrul Primăriei Baltă Doamnei.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Mihai Terecoasă