Fost consilier judeţean de Prahova, declarat incompatibil de ANI

Redactia -

Fost consilier judeţean de Prahova, declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a 2 aleși locali:

DRĂGHICI NICOLAE (Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Glăvile, Jud. Vâlcea) și GRIGORE MIRCEA (fost Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Prahova), ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, după cum urmează:

1) DRĂGHICI NICOLAE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 iunie 2008 – 26 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan, calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Glăvile, Jud. Vâlcea, şi funcţia de Manager al Reţelei Electronice a Comunităţii Locale Glăvile, fiind angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Glăvile. Astfel, DRĂGHICI NICOLAE a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de consilier local […] este incompatibilă cu calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”.

2) GRIGORE MIRCEA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada în perioada 24 februarie 2010 – 30 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan, calitatea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Prahova și funcția de reprezentant al Consiliului Județean Prahova în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. Hidro Prahova S.A. Astfel, GRIGORE MIRCEA a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcția de […] consilier județean este incompatibilită cu […] funcția […] membru al consiliului de administrație […] la […] societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea […] consiliului județean […]”.

Ambele persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GRIGORE MIRCEA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.