A fost desemnată componenţa Biroului Electoral Judeţean Prahova

Redactia -

C O M U N I C A T

La data de 26 septembrie  2016, în temeiul art. 26 alin.5 din Legea nr. 115/2016, Preşedintele Tribunalului Prahova a procedat la desemnarea, în şedinţă publică, prin tragere la sorţi, a celor trei judecători ce vor face parte din compunerea Biroului electoral de circumscripţie nr.31 Prahova ce va fi constituit în vederea desfăşurării alegerilor parlamentare din data de  11 decembrie 2016, după cum urmează:

  • Domnul judecător Mihail Radu;
  • Domnul judecător Oliviu-Corneliu Şologon;
  • Doamna judecător Ana Tudora.

          În termen de 24 de ore de la desemnare, judecătorii indicaţi, prin vot secret, vor alege preşedintele biroului electoral de circumscripţie şi locţiitorul acestuia.

 

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Prahova