Fost primar, viceprimar şi consilier local din Prahova declaraţi în incompatibilitate sau conflict de interese de către ANI

Redactia -

Fost primar, viceprimar şi consilier local din Prahova declaraţi în incompatibilitate sau conflict de interese de către ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 26 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

1. MEGHEŞAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Târnăveni, județul Mureș — INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 iunie 2012 — 22 ianuarie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

2. PELEI MARCEL, primar al comunei Homorod, județul Brașov — INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 mai 2014 — 27 noiembrie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoana fizică în cadrul PFA Pelei Marcel, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. SIKO IMRE, primar al comunei Belin, județul Covasna — INCOMPATIBILITATE

În perioada 07 iulie 2011 — 25 aprilie 2017, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică autorizată în cadrul PFA Siko Imre, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

4. BRATEȘ COSTEL, primar al comunei Stelnica, județul Ialomița — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A întocmit și a semnat Proiectele de hotărâre, Expunerile de motive și caietele de sarcini care au stat la baza adoptării unor Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Stelnica, în urma cărora, acesta a încheiat cu Consiliul Local al Comunei Stelnica Contracte de concesiune având ca obiect bunuri aparținând proprietății private a Comunei Stelnica.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.

5. SPĂTARU GEORGEL VIOREL, primar al comunei Vintileasca, județul Vrancea — INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 octombrie 2012 — 19 martie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de adminstrație la școala Gimnazială ‘Regina Maria’ Vintileasca, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. CĂMĂRĂȘAN IOAN TIBERIU, primar al comunei Silivașu de Câmpie, județul Bistrița — Năsăud — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A semnat patru contracte de închiriere și patru acte adiționale privind închirierea unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al comunei Silivașu de Câmpie, încheiate între unitatea administrativ teritorială și tatăl, fratele persoanei evaluate, Camărășan I. Anicuta Întreprindere Familială (în cadrul căreia persoana evaluată deținea, la acea dată, calitatea de membru întreprindere familială, iar soția acestuia calitatea de reprezentant întreprindere familială) și Cornea E. Avram Persoană Fizică Autorizată (în cadrul căreia cumnatul persoanei evaluate deținea, la acea dată, calitatea de persoană fizică autorizată).

Persoana evaluată a avut, astfel, un interes personal în semnarea acestor acte.

Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/ 2003 și art. 75 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 393/2004.

7. SERGIU BOGDAN, primar al comunei Malaia, județul Vâlcea — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A avizat și a semnat documente pentru Obștea Săliște, asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru și funcția de vicepreședinte și de la care a obținut venituri.

Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/ 2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.

8. BARBU IONEL VALENTIN, actual primar și fost viceprimar al comunei Adâncata, județul Ialomița — INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 aprilie 2009 — 26 iunie 2012, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de agent de asigurare, încălcând astfel dispozițiile articolului 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

9. AMZU NICOLAE, fost primar și actual consilier local al comunei Osica de Jos, județul Olt — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A emis Dispoziția prin care fiul acestuia a fost numit în funcția publică de consilier, grad debutant, în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Osica de Jos, județul Olt.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

10. GAVRILĂ MIHAI, fost primar și actual consilier local al comunei Drajna, județul Prahova — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la deliberări și a luat cuvântul în ședința Consiliului Local Drajna, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către S.C. Gilmet S.R.L., societate comercială în cadrul căreia acesta deținea calitatea de asociat unic, fiind adoptată și o Hotărâre în acest sens.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. c) din Legea nr. 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

11. SÎNGEORZAN ȘTEFAN, fost primar și actual consilier local al comunei Feldru, județul Bistrița-Năsăud — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea funcției de primar, a semnat Dispoziția privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de referent debutant și muncitori necalificați în cadrul aparatului propriu al Primăriei Comunei Feldru, ca personal contractual.

Ulterior, acesta a semnat Dispoziția privind încadrarea fiului său, pe postul de referent debutant în cadrul aparatului propriu al Primăriei Comunei Feldru (începând cu data de 10 iulie 2008) și Fișa postului referent debutant cu atribuții de șef serviciu situații de urgență din data de 10 iulie 2008.

De asemenea, persoana evaluată a semnat Contractul individual de muncă încheiat între Primăria Comunei Feldru (angajator) și fiul persoanei evaluate (salariat), privind angajarea acestuia din urmă în funcția de șef serviciu situații de urgență pe perioada nedeterminată.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

12. TUDOSE ELISAVETA, fost primar al comunei Coșești, județul Argeș — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea demnității publice, având un interes personal de natură patrimonială, a semnat un Referat privind solicitarea emiterii unei hotărâri prin care să se aprobe organigrama, lista funcțiilor publice și a statului de funcții al Aparatului Propriu și al Serviciului de Alimentare cu Apă și Pază, precum și Dispoziția privind numirea în funcția publică și Dispozița privind avansarea în treaptă pentru fiica sa.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.

13. IȘFAN VIOREL, fost primar al Comunei Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A încheiat acte juridice care au generat producerea de foloase materiale pentru fiul său și soția acestuia, prin închirierea pășunilor comunale aparținând domeniului public și privat al comunei Zorlențu Mare, de către societățile în cadrul cărora aceștia dețineau funcții și/sau calități.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

14. CHELĂRAȘU CIPRIAN, viceprimar al orașului Târgu Bujor, județul Galați — INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 22 iunie 2012, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Clearland S.R.L., iar începând cu data de 27 august 2012, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individuală la Chelărașu Ciprian Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și lit. g) din Legea nr. 161/2003.

15. ȘERBAN DUMITRU ILIUȚĂ, actual viceprimar și fost consilier local al comunei Tîmna, județul Mehedinți — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la sedința Consiliului Local Tîmna pentru deliberarea și adoptarea Hotărârii pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Tîmna și constituirea comisiei de licitație, din data de 29.05.2015, fără să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema supusă dezbaterilor și anume faptul că soția sa, în calitatea de fermier — Persoană Fizică Autorizată, urma să depună ofertă pentru participare la licitația publică.

Ulterior adoptării Hotărârii și încheierii licitației publice, Primăria Comunei Tîmna a închiriat Persoanei Fizice Autorizate Șerban Lizica suprafața de 71,9716 ha pășune comunală — în baza unui Contract de închiriere.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

16. LEUCE SEBASTIAN — NICOLAE, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Sînmartin, județul Bihor — INCOMPATIBILITATE

În perioada 27 iunie 2012 — 23 mai 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru al Consiliului de Administrație la școala Gimnazială ‘Floare de Lotus’ din comuna Sînmartin, iar în perioada 27 iunie 2012 — 16 ianuarie 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și funcția de administrator la S.C. Compania Reosal S.A., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

17. PAȘOL NICOLAI, fost viceprimar și actual consilier local al orașului Mizil, județul Prahova — INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 iunie 2012 — 22 februarie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator al S.C. Padores S.R.L. și S.C. Padores Tour S.R.L., iar în perioada 31 octombrie 2013 — 22 februarie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru al Consiliului de administrație al școlii gimnaziale ‘Sf. Nicolae’ Mizil, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

18. LAMBRU DANIEL, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Buzău, județul Buzău — INCOMPATIBILITATE

În perioadele 18 noiembrie 2013 — 14 august 2014 și 16 august 2016 — 18 iulie 2017, a deținut simultan funcția de consilier local și pe cea de șef centru/director în cadrul unei instituții aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

19. CIMPOEȘU VASILE, consilier local în cadrul Primăriei Orașului Roznov, județul Neamț — INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, Primăria orașului Roznov, Județul Neamț a încheiat contracte comerciale (achiziții directe de produse în baza unor facturi) cu S.C. Electroalex S.R.L., societate comercială al cărei asociat și administrator este soția persoanei evaluate, în baza acestor contracte, societatea comercială încasând venituri.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea 161/2003.

20. FRÂNCU MIHAI, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Siliștea, județul Constanța — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la ședința Consiliului Local și a votat Hotărârea privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 467,7267 ha pășune din proprietatea privată a comunei Siliștea, județul Constanța, Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Siliștea, județul Constanța, asociație în cadrul căreia persoana evaluată este membru.

Ulterior, în baza unui contract de închiriere pășune încheiat în baza acestei Hotărâri, persoana evaluată a beneficiat de suprafața de 4,81 ha pășune comunală pentru pășunatul animalelor pe care le deține.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

21. CÎRCIUMARU LUMINIȚA, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Siliștea, județul Constanța — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la ședința Consiliului Local și a votat Hotărârea privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 467,7267 ha pășune din proprietatea privată a comunei Siliștea, județul Constanța, Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Siliștea, județul Constanța, asociație în cadrul căreia persoana evaluată este membru fondator.

Ulterior, în baza unui contract de închiriere pășune încheiat în baza acestei Hotărâri, fiului persoanei evaluate i s-a alocat o parcelă în suprafață de 66,41 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

22. POPA GHEORGHE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Siliștea, județul Constanța — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la ședința Consiliului Local și a votat Hotărârea privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 467,7267 ha pășune din proprietatea privată a comunei Siliștea, județul Constanța, Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Siliștea, județul Constanța, asociație în cadrul căreia persoana evaluată este președinte și membru fondator.

Ulterior, a semnat, în calitate de președinte al Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Siliștea, județul Constanța, cu Consiliul Local al comunei Siliștea, județul Constanța, contractul de închiriere privind închirierea unei suprafețe de 467,7267 ha pășune din proprietatea privată a comunei Siliștea, județul Constanța.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

23. OCEANU DANIEL VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, județul Prahova — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Doftanei privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor (pășunilor alpine) din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, în urma căreia a fost încheiat Contractul de Închiriere între Primăria comunei Valea Doftanei și Asociația Crescătorilor de Animale — Teșila — Valea Doftanei (asociație în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de membru).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. f) și 77 din Legea nr. 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

24. MĂCRESCU GHEORGHE MINU, consilier local în cadrul Consiliului Local Mărășești, județul Vrancea — INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 decembrie 2009 — 21 noiembrie 2013, S.C. Valerio Prestal S.R.L., societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de administrator, a emis către Primăria Mărășești facturi fiscale pentru servicii și produse de protocol, încălcând astfel dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

25. ENI ANTACHE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Nănești, județul Vrancea — INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 27 iunie 2012, deține simultan funcția de consilier local ales și pe cea de șef serviciu SVSU al comunei Nănești, județul Vrancea — angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local al comunei Nănești, județul Vrancea, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

26. LAZĂR GHEORGHE GABRIEL, consilier local al comunei Corbeni, județ Argeș — INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie 2012 — 25 ianuarie 2013, a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeni, județ Argeș, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PELEI MARCEL, SÎNGEORZAN ȘTEFAN, CHELĂRAȘU CIPRIAN, CIMPOEȘU VASILE, BARBU IONEL VALENTIN, OCEANU DANIEL VASILE, MĂCRESCU GHEORGHE MINU și IȘFAN VIOREL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

? art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative’;

? art. 71 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitate, integritate, transparența deciziei și supremația interesului public’;

? art. 76 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘(1) Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I’;

? art. 77 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali si județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare’;

? art. 87, alin. (1), lit. d), lit. g) și lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Funcția de primar (…) este incompatibilă cu: (…) lit d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice (…) lit g) calitatea de comerciant persoană fizică (…) lit k) orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale’;

? art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu: (…) lit. c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv’;

? art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local’;

? art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție’;

? art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Încălcarea dispozițiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local de la data încheierii contractelor’;

? art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia ‘Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local’;

? art. 75, lit. a), lit. c) și lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv (…) c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri (…) f) o asociație sau o fundație din care fac parte’;

? art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’.

‘Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE