G.A.L Valea Budureasca anunta prelungirea apelului de selectie Nr 6/2018 pentru masura M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole

Vlad Preda -

G.A.L Valea Budureasca anunta prelungirea apelului de selectie Nr 6/2018 pentru masura M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole


ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR. 6/2018
PENTRU MASURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE

În data de 20.11.2018, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCA a anunțat lansarea apelului de selecție nr. 6/2018 pentru MASURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE în perioada 20.11.2018 – 21.01.2019.

Prin prezenta, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCA anunța prelungirea Apelului de selecție NR.6/2018 pentru MĂSURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE cu 9 zile lucratoare, ca urmare a solicitărilor primite la nivelul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca. În acest sens, proiectele aferente MĂSURII M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE se vor depune pana la data limită 04.02.2019.

Proiectele se vor depune la sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA VALEA BUDUREASCA din comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr 5 județul Prahova, , în intervalul orar 8.00 – 16.30, în fiecare zi lucratoare.

Prelungirea Apelului de selecție NR.6/2018 pentru MASURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE va determina în consecința prelungirea termenelor limita de anunțare a rezultatelor, dupa cum urmează:

  • Evaluarea conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție se realizează în maxim 45 de zile lucratoare de la data finalizării apelului de selecție în curs, respectiv pana la data de 08.04.2019.
  •  Raportul de evaluare se întocmeste în termen de 5 zile lucratoare de la întocmirea fițelor de evaluare a conformitătii, eligibilitătii și a criteriilor de selecție , respectiv pană la data de 15.04.2019. Raportul de evaluare se publica atat la sediul GAL, cat și pe pagina de internet a GAL-ului.
  • Raportul intermediar de selecție:
    • Termenul maxim de analiza în cadrul Comitetului de selecție este de 4 zile per masură, respectiv pană la data de 19.04.2019.
    • Publicarea raportului se va face în termen de 3 zile de la semnarea acestuia de către Managerului GAL, respectiv pană la data de 22.04.2019.
    • În maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportului intermediar de selecție se vor transmite solicitanților notificari cu privire la rezultatul procesului de selecție , respectiv pană la data de 02.05.2019.

Toate celelalte prevederi ale Apelului de selecție NR.6/2018 pentru MĂSURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE răman nemodificate.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0725.236.642 (Pelin Valentina–Manager de proiect), e-mail [email protected], website www.galvaleabudureasca.ro. De asemenea, informații detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Valea Budureasca pe suport tiparit.