GAL Drumul Voievozilor: Investiții in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor

Vlad Preda -

 

Data lansarii apelului de selectie: 28.12.2018

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Voievozilor anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2018 pentru Masura M8/6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor in perioada 28.12.2018 – 28.02.2019 .

Beneficiarii eligibili ai Masurii Masura M8/6B de investiții in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor  sunt unitatile administrativ teritoriale si asociatii ale acestora constituite conform legii, ONG constituite conform legii, parteneriate public private constituite conform legii, unitati de cult, intreprinderi sociale.

Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura

Fondul disponibil/ masura

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect

Masura M8/6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor

35.000,00 euro

35.000,00 euro

TOTAL

Fond disponibil alocat in sesiune

35.000,00 euro

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 28.02.2019 la sediul GAL Drumul Voievozilor din localitatea Rifov, comuna Rifov, nr. 29, judetul Prahova,  in intervalul orar 12.00 – 16.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M8/6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galdrumulvoievozilor.roDatele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: tel. 0786963140. La sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Drumul Voievozilor” este disponibila o versiune pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei masuri.  

MANAGER

ANTON NICOLETA