GAL Valea Budurească: Anunţ privind prelungirea apelului de selecţie nr. 2/2019 pentru măsura M5/6A Dezvoltarea de activităţi non-agricole

Daniel Dimache -

GAL Valea Budurească: Anunţ privind prelungirea apelului de selecţie nr. 2/2019 pentru măsura M5/6A Dezvoltarea de activităţi non-agricole

În data de 18.11.2019, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCĂ a anunțat lansarea apelului de selecție nr. 2/2019 pentru MĂSURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE în perioada 18.11.2019 – 28.12.2019.

La data de 20.12.2019 s-a prelungit această măsură până pe 31.01.2020.

Prin prezenta, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCĂ anunța prelungirea Apelului de selecție nr. 2/2019 pentru MĂSURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE cu 29 zile calendaristice, ca urmare a solicitărilor primite la nivelul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească. În acest sens, proiectele aferente MĂSURII M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE se vor depune pana la data limită 29.02.2020.

Proiectele se vor depune la sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCĂ din comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr 5 județul Prahova, în intervalul orar 8.00 – 16.30, în fiecare zi lucratoare.

Prelungirea Apelului de selecție nr. 2/2019 pentru MĂSURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NON-AGRICOLE  va determina în consecință prelungirea termenelor limită de anunțare a rezultatelor, dupa cum urmează:

  • Evaluarea conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție se realizează în maxim 45 de zile lucratoare de la data finalizării apelului de selecție în curs, respectiv până la data de 06.05.2020.
  • Raportul de evaluare se întocmeste în termen de 5 zile lucratoare de la întocmirea fișelor de evaluare a conformitătii, eligibilitătii și a criteriilor de selecție , respectiv până la data de 13.05.2020. Raportul de evaluare se publică atât la sediul GAL, cât și pe pagina de internet a GAL-ului.
  • Raportul intermediar de selecție:

Termenul maxim de analiză în cadrul Comitetului de selecție este de 4 zile per măsură, respectiv pană la data de 19.05.2020.

Publicarea raportului se va face în termen de 3 zile de la semnarea acestuia de către Managerul GAL, respectiv până la data de 22.05.2020.

În maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportului intermediar de selecție se vor transmite solicitanților notificări cu privire la rezultatul procesului de selecție, respectiv până la data de 29.05.2020.

Toate celelalte prevederi ale Apelului de selecție nr. 2/2019 pentru MĂSURA M5/6A DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE răman nemodificate.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0727.816.323 (Pelin Constantin Cristinel – Manager de proiect), e-mail galvaleabudureasca @yahoo.com, website: www.galvaleabudureasca.ro . De asemenea, informații detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Valea Budurească pe suport tipărit.