Garda Financiară și Vama Prahova caută să angajeze 25 de oameni ca să combată mai bine evaziunea/ Află în ce condiții

Redactia -

Ca urmare a analizelor prezentate la ultima ședință a Colegiului Prefectural de către Direcția Județeană pentru Accize si Operațiuni Vamale și de către Garda Financiară, din care rezultă dificultăți privind îndeplinirea sarcinilor specifice care decurg din aplicarea dispozițiilor legale, datorate deficitului major de personal și având în vedere transpunerea în practică a celui mai important obiectiv al reformei: combaterea fermă a evaziunii fiscale, dat fiind că pe teritoriul județului Prahova activează o serie de obiective economice importante, agrenate continuu în operațiuni de achiziții intracomunitare de mărfuri, arată un comunicat al Prefecturii Prahova. Prefectul județului Prahova a transmis către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală un document prin care solicită analiza și dispunerea măsurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante, în limite legale (transfer de la alte subunități din cadrul ANAF, angajarea unor specialiști trecuți în corpul de rezervă al Ministerului Finanțelor Publice odată cu reorganizarea Gărzii Financiare). La nivelul celor două instituții vizate, necesarul de personal este de 25 de specialiști.