Generalul aviator și scriitor Radu Theodoru a împlinit 99 de ani

Daniel Dimache -

Generalul aviator și scriitor Radu Theodoru a împlinit 99 de ani
DISTINSULUI CĂRTURAR ȘI MARE ROMÂN, GENERAL-MAIOR AVIATOR RADU IOAN THEODORU, LA ANIVERSAREA DE 99 DE ANI
Fiului Banatului, General-Maior Aviator RADU IOAN THEODORU, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, președinte al Asociației ”General av. Radu Theodoru”, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România și membru de onoare al Senatului Universități ”Andrei Șaguna” din Constanța, îi aducem smerita noastră plecăciune, dorindu-i ani îndelungați și puterea de a săvârși, cu ajutorul Harului divin, deosebita Sa lucrare spirituală pusă în slujba Adevărului istoric și a slujirii memoriei Eroilor Aviației Române.
Elev, cândva, al Dascălului său de Onoare și Demnitate, Erou-aviator-martir TUDOR GRECEANU, combatant pe frontul celei de-A Doua Conflagrații Internaționale, scriitor de cărți, cu recunoaștere academică, și ziditor de Conștiință națională, restaurator al unor Destine aviatice românești înecate în indiferența și uitarea prezentului, creator de evenimente publice-reper, alături de Biserica Ortodoxă a Țării noastre, pentru omagierea faptelor de arme ale Armatei Române pe câmpurile de luptă, Cetățean de onoare al comunelor Miroslovești (Iași), Colonești (Olt), Călugăreni și Comana (Giurgiu), dar, mai presus de toate, deplin lucrător al Sufletului românesc, devotat întru totul chemării Sale lăuntrice, General-Maior Aviator RADU THEODORU, pentru care zborul și condeiul au reprezentat Destinul său, reprezintă luminătorul dârz din contemporaneitate al credinței strămoșești a neamului nostru, luptătorul binecuvântat de Dumnezeu cu ani îndelungați și puterea de a înflăcăra inimi cu dragostea curată pentru Patrie și trecutul ei glorios.
Omul de litere și aviatorul RADU THEODORU este, deopotrivă, nu numai copilul Ineului arădean, ci și Fiul Divinității și al Pământului românesc – un pământ greu încercat de vicisitudinile Istoriei și stropit, din belșug, cu sângele bravilor și demnilor noștri antecesori. În același timp, acest destoinic slujitor al Aviației Române, distins cu Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene, poate fi definit drept o veritabilă lecție de Istorie națională, dar și un model de ctitor spiritual, dăruit cu toată Ființa sa de trup și de spirit Ființei superioare a neamului care l-a născut.
Pentru români, Generalul THEODORU constituie un simbol, în Sfânta noastră Patrie. Este acea Lumină, care a avut, întotdeauna, un cuvânt de îmbărbătare pentru sufletele întristate ale concetățenilor săi, născând, prin întreaga operă literară și publicistică creată de-a lungul vieții, un adevărat templu de cultură și educație, ce va rămâne pururi înscris pe răbojul Istoriei Românilor.
Cu prilejul împlinirii vârstei de 99 de ani, îi dorim Dlui General-Maior Aviator RADU THEODORU senin în suflet, putere de luptă și înțelepciune, pentru ca lucrarea individuală majoră a Domniei-Sale întru creșterea și sporirea Demnității naționale, Iubirii de Patrie și cinstirii memoriei bravilor noștri înaintași să însoțească, luminând, drumul, cugetul, inima și faptele bune ale îndelung încercatului Popor Român.
La mulți ani cu sănătate și bucurii întru Hristos, stimate Dle General-Maior Aviator, slujitor al României și al condeiului, RADU IOAN THEODORU!…
Magdalena Albu și membrii AGART
București, 17 ianuarie 2023