Gratuit pentru pensionari la Grădina Zoo. Află când

Mihai Ciobanu -

Veste bună pentru pensionarii din municipiul Ploieşti. Administraţia locală intenţionează să le acorde gratuitate la accesul în parcarea de la intrarea în Parcul „Constantin Stere”, precum şi la intrarea în grădina zoologică. Un proiect de hotărâre care vizează aceste măsuri a fost publicat spre consultare pe pagina de internet a primăriei. Iată ce prevede acesta:

 

„Având în vedere Hotărârea Consiliului Local   al   Municipiului   Ploieşti nr. 109 / 28.06.2002 prin care se înfiinţează Serviciului Public << Administraţia Parcului Memorial ’’Constantin Stere’’ Ploieşti >> precum şi faptul ca Parcul ,,Constantin Stere” si Gradina Zoologică sunt vizitate anual de foarte mulți pensionarii, care au un venit redus, se impune acordarea unor facilități acestei categorii de persoane.

Considerăm ca masură adoptată va duce la creșterea numarului de vizitatorii și sporirea interesului acestora.

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată şi actualizată, Legii nr. 273/2003 privind Finanţele Publice Locale şi avȃnd în vedere prevederile Ordonanţei nr. 71/2002 privin organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploieşti proiectul de hotărȃre privind completarea tarifelor pentru prestarea serviciilor şi folosirea bunurilor administrate de către Administraţia Parcului Memorial ,, Constantin Stere” Ploieşti, in sensul acordarii de gratuitate pentru pensionari, în fiecare zi de miercuri a săptămanii la parcarea auto din incinta A.P.M.C.S. si la Gradina Zoologică, în baza unei dovezi (cuponului de pensie).”