Guvernul a suplimentat programul Rabla

Daniel Dimache -

Guvernul a suplimentat programul Rabla

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2018, rectificat, astfel că programul Rabla Clasic va fi suplimentat cu 198 milioane lei, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, ceea ce reprezintă un număr de 30.000 de prime de casare noi.

Astfel, a comunicat Ministerul Mediului, prin rectificarea bugetară, Administrația Fondului pentru Mediu va asigura resurse financiare pentru susținerea și realizarea următoarelor proiecte și programe pentru protecția mediului:

  • Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla Clasic) va fi suplimentat cu 198 milioane lei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, ceea ce reprezintă un număr de 30.000 de prime de casare noi, numărul total al primelor de casare ajungând la aproximativ 50.000 în anul 2018, valoare mult peste media ultimilor ani.
  • Demararea Programului Rabla pentru electrocasnice, program care se va adresa persoanelor fizice, în vederea stimulării colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și care va contribui la atingerea obiectivelor și standardelor de mediu asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene. Pentru acest program au fost alocate credite de angajament în sumă de 20 milioane lei.
  • Demararea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, care va beneficia de un buget de 92 milioane lei, urmându-se a se realiza aproximativ 1.200 de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice.
  • Demararea Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane – autobuze și troleibuze electrice/GNC (gaz natural comprimat), suma alocată pentru finanțarea acestui program fiind de 460 de milioane lei, beneficiarii urmând a fi, cu prioritate, unitățile administrativ-teritoriale unde depășirea emisiilor de poluanți a determinat demararea procedurilor de infringement împotriva României pe calitatea aerului.
  • Totodată, se vor finanța și 2 proiecte de importanță națională, fiind alocată suma de 6 milioane lei pentru Programul privind finanțarea Centrului de Excelență NATO pentru protecția mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidențial și suma de 230 de milioane lei pentru Programul ”Centenarul luminii” privind instalarea de sisteme solare fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

De asemenea, a fost suplimentată suma necesară restituirii taxei auto, din excedentul anilor precedenți fiind asigurată suma de 1,345 miliarde lei. Restituirea sumelor se realizează în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și cele ale Ordinului nr. 1488/3198/2017 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017.

Nu în ultimul rând, a fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, fiind mărit, de la 18.000 la 35.000 euro – contravaloare în lei, pragul maxim de achiziționare a autovehiculelor electrice de către autoritățile și instituțiile publice prin Programul Rabla Plus.