Hidro Prahova a semnat contractul de retehnologizare și automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare din Câmpina și comunele învecinate

Daniel Dimache -

Hidro Prahova a semnat contractul de retehnologizare și automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare din Câmpina și comunele învecinate

 

Hidro Prahova S.A. a semnat, în data de 04.12.2023, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-12-“Execuție lucrări de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provita de Sus”.

 

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

 

Obiectul contractului constă în:

 

 • Sistem de alimentare cu apa Câmpina
 • Reabilitare stație de tratare Câmpina;
 • Reabilitare gospodărie de apă Muscel;
 • Reabilitare stație de pompare Doftana-Câmpina;
 • Sistem de alimentare cu apă Bănești
 • Reabilitare stație de pompare Bănești;
 • Reabilitare gospodărie de apă Bănești;
 • Reabilitare sursă de apă și gospodărie de apă Urleta
 • Sistem de alimentare cu apă Telega
 • Reabilitare stație de pompare Doftana (Gării);
 • Reabilitare gospodărie de apă Stoian;
 • Reabilitare stație de pompare Plai 1 (Muzeu);
 • Reabilitare stație de pompare Hodoi;
 • Înființare gospodărie de apă Buștenari;
 • Înființare sistem de alimentare cu apă Provița de Sus-Provița de Jos.

 

Lucrările se referă la:

 1. Activități de proiectare – Proiect Tehnic de Execuție și orice documentație necesară pentru obținerea avizelor și autorizațiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare;
 2. Lucrări de constructie;
 3. Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;
 4. Testare și punere în functiune;
 5. Instruirea personalului Beneficiarului.
 6. Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

 

Valoarea totală a contractului este de 81.566.510,55 RON fără TVA.

 

Contractul a fost încheiat cu S.C. CORAL S.R.L.

Durata acestui contract este de 24 luni.

 

Hidro Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 3.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.   

Data finalizări proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA SA, precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare.

Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

 

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova:

 • Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga
 • Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni
 • Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic
 • Drăgănești, Dumbrava
 • Fulga
 • Gherghița
 • Izvoarele
 • Mizil
 • Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos
 • Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani
 • Telega, Tinosu, Tomșani
 • Urlați
 • Vălenii de Munte, Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, un număr de 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.