Iată cum motivează Prefectura suspendarea primarului comunei Drajna

Redactia -

Iată cum motivează Prefectura suspendarea primarului comunei Drajna

Prefectura Prahov a emis un comunicat de presă în care explică motivele care au stat la baza încetării mandatului primăriţei comunei Drajna, despre care aţi putut citi aici.

La baza emiterii acestui ordin au stat:

Prevederile Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transpatrentei in exercitatrea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei – potrivit art. 87 alin. 1 lit.b, „functia de primar este incompatibila cu …., membru al consiliului de administratie, la societati comerciale,…., precum si la institutii publice”; art. 91 alin. 1 „starea de incompatibilitate intervine numai dupa validarea mandatului….”; art. 91 alin. 3 „alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta functie”; art. 91 alin. 4 „in situatia in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii incompatibile in termenul prevazut la alin. 3, prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de ales local, la data implinirii termenului de 15 zile, la propunerea secretarului unitatii administrativ-teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unitatii administrativ-teritoriale.”

In data 11.07.2012 a avut loc sedinta „de indata” a Consiliului Local Drajna, convocata de o treime din numarul consilierilor locali, in cadrul careia s-a pus in discutie starea de incompatibilitate in care se afla doamna primar Gontea Violeta care detinea la momentul sedintei si functia de membru in Consiliul de Administratie al Scolii Generale „Platon Mocanu” Drajna, fapt confirmat de declaratia doamnei primar, consemnata in procesul-verbal de sedinta.

In urma acestei sedinte, conform prevederilor Legii, secretarul comunei a inaintat Institutiei Prefectului propunerea de emitere a Ordinului prin care se constata incetarea de drept a mandatului de primar.

Prin incheierea pronuntata in data de 19.06.2012, Judecatoria Valenii de Munte a validat alegerea doamnei Gontea Violeta in functia de primar a comunei Drajna. Pe data de 25.06.2012 doamna Gontea Violeta a depus juramantul pentru functia de primar a comunei Drajna, intrand in dreptul deplinei exercitari a mandatului. De la data validarii pana la data sedintei Consiliului Local au trecut mai mult de 15 zile, ceea ce face ca Legea sa-si produca efectele – constatarea incetarii mandatului de primar a doamnei Gontea Violeta.

Biroul de presa