Iată ce vor dezbate consilierii judeţeni marţi 25 iulie

Redactia -

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova din data de 25 iulie 2017, ora 14,00

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean – inițiat de Comisia de validare.

2. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe semestrul I – 2017 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2017 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017 în vederea realizării unor obiective de interes public – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reparația blocului expozițional nr. 5 al Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia” propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, de doamna consilier județean Georgiana Anca Ardeleanu și de domnii consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Toma Pințoiu, Nicolae Măruntu, Sorin George Stoian, Eugen Ionică și Cristian Popescu.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Construcția Unității de Primire Urgențe a Spitalului Raional din orașul Hîncești” propus de Raionul Hîncești din Republica Moldova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, de doamna consilier județean Georgiana Anca Ardeleanu și de domnii consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Toma Pințoiu, Nicolae Măruntu, Sorin George Stoian, Eugen Ionică și Cristian Popescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul județului Prahova pentru unitățile de cult din Județul Prahova aparținând cultelor religioase recunoscute din România, constituirea comisiei de selecție a solicitărilor de sprijin financiar, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual), în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Prahova și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a unor construcții aflate în proprietatea județului Prahova și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, situate în municipiul Ploiești, str. Buna Vestire nr. 1 – 3, județul Prahova, în vederea demolării acestora – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii sistemului de alimentare cu apă a localităților Gornet Cricov, Priseaca și Coșerele, din proprietatea publică a județului Prahova în proprietatea publică a comunei Gornet – Cricov – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

13. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului Prahova și delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. a obiectivului de investiții „Sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Posești, Județul Prahova” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

15. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru lucrarea „Exproprierea terenurilor aferente Castrului Roman din comuna Dumbrăvești și împrejmuirea acestora” din comuna Dumbrăvești, sat Sfârleanca, parte a sitului arheologic ‹‹Castrul de la Mălăiești››, având indicativul PH-I-s-A- 16208 în LMI 2015” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosință gratuită a unor spații în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de domnul consilier județean Rareș Dan Enescu.

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea trasportului public de persoane prin curse regulate speciale – inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de sortare a deșeurilor reciclabile, în Depozitul Ecologic din Vălenii de Munte – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. Diverse.

Propuneri privind suplimentarea proiectului ordinii de zi:

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ720 (Km 15+500 – Km 30+000)” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

22. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ102K, DJ102D, DJ100C” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.