Iată ce votează consilierii judeţeni luni, 21 mai

Daniel Dimache -

Iată ce votează consilierii judeţeni luni, 21 mai

                       Luni, 21.05.2018, ora 14.00, Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa extraordinară  a Consiliului Judeţean Prahova. Conform legislaţiei în vigoare, şedinţa este publică.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 21 mai 2018, ora 14,00

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 37/18.04.2018 referitoare la aprobarea Acordului de Parteneriat între
UAT Județul Prahova și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova, precum și a cheltuielilor pentru realizarea proiectului
„Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul Prahova:
ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi” – inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 38/18.04.2018 referitoare la aprobarea Acordului de Parteneriat între
UAT Județul Prahova și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova, precum și a cheltuielilor pentru realizarea proiectului
„Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul Prahova:
ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi” – inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 27/2018 privitoare la aprobarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Ploiești” și a cheltuielilor aferente proiectului – inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele
consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona David și de domnii consilieri
județeni Gheorghe Neaga, Ion Ionică și Cristian Popescu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a principalilor
indicatori tehnico – economici actualizați, a devizului general actualizat, precum și a
cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene
identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 –
Tronsonul Prahova – DJ 720 (Km 15+500 – Km 30+000)” – inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a principalilor
indicatori tehnico – economici actualizați, a devizului general actualizat, precum și a
cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene
identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 –
Tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” – inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.