Imagini spectaculoase cu Hipodromul Ploieşti – Filmare cu drona

Mihai Ciobanu -

Imagini spectaculoase cu Hipodromul Ploieşti – Filmare cu drona

Recent a fost încărcată pe Youtube o filmare spectaculoasă, realizată cu o dronă,  cu şantierul noului Hipodrom Ploieşti. Filmarea a fost realizată de către utilizatorul SkySpirit, cel care, de altfel, a realizat filmări asemănătoare cu alte investiţii importante din Ploieşti: Parcul Municipal, Pasajul Mărăşeşti, etc.

Uita-te la acest video pe YouTube.

Dupa finalizarea lucrarilor Hipodromul va beneficia de:

– Trei drumuri de acces
– Trei parcări cu un număr total de 219 locuri de parcare din care 162 parcare spectatori, 33 parcare vip şi 24 parcare pentru echipe.
– Piste :
a) Pista trap – proiectată are o suprafaţă de 36.594 mp, o lungime de 1200 m.
b) Pista galop – proiectată are o suprafaţă 30.944 mp şi este acoperită cu iarbă rezistentă la uzură.
c) Cale de rulare – Maşina arbitrilor ce evaluează conduita candidaţilor pe parcursul curselor de trap se va deplasa pe această cale (cu lăţimea de 3 metri) din interiorul pistelor (aproximativ 10 metri de la pista pentru trap). Aceasta va servi totodată că şi cale de serviciu pentru ambulanţă sau personalul care pregăteşte şi dă plecarea.
d) Ronduri de mers şi ring de prezentare – pe o suprafaţă de 402.00 mp.
– Reţele edilitare (alimentare cu apă, reţele canalizare menajeră, pluvială, drenuri, instalaţii electrice exterioare şi iluminat, reţea gaze naturale, reţea termoficare)
– Clădiri:
a) Clădire tribune – acesta grupează toate funcţiile şi serviciile pentru public, profesionişti şi organizatori – cu o suprafaţă constuită de 2357,25 m
b) Cabina portar – o clădire Parter, cu structură din lemn – pentru asigurarea unui control/pază al autovehiculelor destinate transportului de cai şi personalului aferent – cu o suprafaţă construită de 26,10 m
c) Grajduri – 7 clădiri identice Parter, cu structură din lemn – destinate adăpostirii cailor – cu o suprafaţă construită/unitate de 444,10 m
d) Salivarium şi boxe cai – o clădire Parter, cu structură din lemn e) cu funcţie de recoltare probe şi grajduri – cu o suprafaţă construită/unitate de 444,10 m
f) Hangar de întreţinere şi depozitare materiale – o clădire Parter, cu structură din lemn – destinată întreţinerii hipodromului ce cuprinde: atelier reparaţii, birou, spaţiu tehnic, depozit unelte, garaj utilaje grup sanitar şi depozit materiale – cu o suprafaţă construită de 444,10 m
g) Hangar furaje şi depozitare temporară deşeuri – o clădire Parter, cu structură din lemn – cu o suprafaţă construită/unitate de 444,10 m
h) Hangar instalaţii preepurare şi depozitare sulky – o clădire Parter, cu structură din lemn – cu funcţie de adăpostire a instalaţiilor – cu o suprafaţă construită de 444,10 m
i) Înşeuare – o clădire Parter, cu structură din lemn unde caii sunt echipaţi cu harnaşamentul necesar în participarea la curse cu o suprafaţă construită de 66,87 m
j) Construcţii anexe aferente sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă, ale reţelelor de canalizare pluvială, ale instalaţiilor electrice şi ale instalaţiilor sanitare din incinta hipodromului.