Important pentru cei care au unităţi de alimentaţie publică în Ploieşti

Redactia -

Important pentru cei care au unităţi de alimentaţie publică în Ploieşti

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Gestiune Patrimoniu, informează agenții economici care au puncte de lucru pe raza municipiului Ploiești, în care se desfășoară aditivitatea de alimentație publică, cu privire la următoarea obligație:

  • astfel, având în vedere modificările prevăzute de art. 475, alin. 3 și 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, agenții economici sus menționați au obligația de a se prezenta la Direcția Gestiune Patrimoniu – Compartimentul Autorizații și Programe de Funcționare, camera 3, etaj 1, strada Emile Zola, Halele Centrale, cu Declarație Notarială din care să reiasă suprafața utilă a unității în care se desfășoară activitatea de alimentație publică la punctul de lucru situat în municipiul Ploiești.

 

Totodată, se aduce la cunoștință că, acest demers este necesar, în contextul în care, începând cu anul 2016, taxarea acestei activității se va realiza în funcție de suprafața și nu de zona fiscală în care este situat punctul de lucru.