Impozite şi taxe 2018 la Ploieşti – Propunerea primarului Adrian Dobre

Redactia -

Impozite şi taxe 2018 la Ploieşti – Propunerea primarului Adrian Dobre

A fost lansat spre consultare publică, pe site-ul oficial al Primăriei Ploieşti, un proiect de hotărâre ce priveşte stabilirea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 2018. Prin acest proiect, iniţiatorul său,   primarul Adrian Dobre, propune menţinerea la nivelul anului 2017 a  impozitelor pe clădiri, terenuri, mijloace de transport datorate de către persoanele  fizice si juridice, precum şi menținerea facilităților fiscale acordate în anul 2017. 

Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru plata integrală cu anticipaţie a impozitelor locale, până la 31 martie de către contribuabili, se stabileşte după cum urmează:

– 10% în cazul impozitului pe clădiri;

– 10% în cazul impozitului pe teren;

– 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Impozitul anual datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.