În 2011, instanţele din Prahova au soluţionat aproape 90.000 de dosare

Redactia -

În 2011, instanţele din Prahova au soluţionat aproape 90.000 de dosare

În cursul anului 2011, instanţele judecătoreşti din judeţul Prahova (tribunalul şi cele 5 judecătorii arondate ) au avut de soluţionat un număr  de 88523 cauze, în care se includ şi dosarele referitoare la procedura insolvenţei, cereri privind executarea silită, autorizarea percheziţiei şi interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice.

Comparativ cu anul 2010, în care instanţele au avut pe rol un număr de 75495 cauze, volumul de activitate a crescut cu 17,26% cauze. La majoritatea instanţelor analizate se constată o creştere a volumului de activitate: Tribunalul Prahova cu 32,93 % Judecătoria Ploieşti  – cu 19,07%, Judecătoria Vălenii de Munte cu 10,23 %, Judecătoria Sinaia  – cu 3,43 %, în schimb la Judecătoria Câmpina se constată o diminuare a volumului de activitate cu – cu 6,87 %, iar la  Judecătoria Mizil –o diminuare cu -1,77%.

Tribunalul a avut de soluţionat în anul 2011 un număr de 26855 cauze, faţă de un număr de 20203 cauze la nivelul anului 2010, înregistrând o creştere de 32,93 % a volumului de activitate.

La Tribunalul Prahova repartizarea cauzelor pe stadii procesuale se prezintă astfel: în fond 18794 dosare, faţă de 11436 dosare în anul 2010 (constatându-se o creştere de 64,34%), 1364 dosare în apel, faţă de 1642 dosare în anul 2010 (existând o scădere de -16,93 %) şi  6697 dosare în recurs, faţă de 6697 dosare în anul anterior ( o scădere de 6,01%).

La nivelul Tribunalului Prahova, încărcătura medie de dosare pe judecător a scăzut în anul 2011 la 1601, faţă de anul 2010 când a fost de 1702 dosare (se constată o scădere de 101  dosare), în timp ce la nivelul judecătoriilor aceasta a crescut de la 1072  la 1088  dosare.

La tribunal, aşa cum rezultă din situaţia anexată, fiecărui judecător care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal (având repartizat, în cursul anului 2011, un număr mediu de 8 judecători) i-a revenit, în medie, spre soluţionare un număr de 2165 dosare-faţă de 2344 în anul precedent, la nivelul Secţiei civile (cu o medie de 11 judecători) un număr de 1783 dosare, faţă de 1835 în anul 2010, iar în cadrul Secţiei penale (având un număr mediu de 7 judecători) 668 dosare pe rol, faţă de 848 în anul anterior.

La Tribunalul Prahova, în anul 2011 au fost soluţionate 16015 cauze, revenind un număr mediu de 1062 dosare soluţionate pe judecător, în creştere în raport cu anul 2010 când numărul mediu de dosare soluţionate/judecător a fost de 1012 .