În ce condiţii pot obţine sprijin educaţional elevii şi poreşcolarii din Păuleşti

Daniel Dimache -

În ce condiţii pot obţine sprijin educaţional elevii şi poreşcolarii din Păuleşti

Primăria comunei Păuleşti anunţă familiile care au domiciliul în localitate şi care au copii înscrişi în una din formele de învăţământ de stat (preşcolar, primar sau gimnazial) că pot beneficia de spijin educaţional, în anumite condiţii. Sprijinul educaţional, în valoare de 500 lei/an şcolar, conform OUG  133/ 2020 se acordă familiilor cu copii înscrişi în învăţământul de stat, al căror venit net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (până la 1115 lei/membru de familie). Sprijinul educaţional se acordă pe bază de tichete sociale pe suport electronic şi provine din fonduri externe nerambursabile.

Familiile care se încadrează în această categorie sunt aşteptate la Compartimentul Autoritate Tutelară, Asistenţă şi Protecţie Socială al Primăriei Păleşti, cu sediul la Căminul Cultural Păuleşti, cu o serie de documente justificative.