Încep cursurile Şcolii de subofiţeri Pavel Zăgănescu Boldeşti

Redactia - Life

Încep cursurile Şcolii de subofiţeri Pavel Zăgănescu Boldeşti

Miercuri, 1 octombrie a.c., începând cu ora 08.30, va avea loc, la sediul unităţii, ceremonia de deschidere a noului an de învăţământ 2014-2015.În anul I au fost admişi 125 de elevi care se vor alătura colegilor mai mari pentru a deveni viitori profesionişti şi salvatori în situaţii de urgenţă. Demersurile şcolii sunt îndreptate spre efectuarea unui învăţământ de calitate, în conformitate cu standardele europene în domeniul formării iniţiale.

Instituţia a inaugurat anul acesta Pavilionul central, proiect finalizat în cadrul Programului de prevenire şi management al dezastrelor, program iniţiat şi finanţat de Banca Mondială şi Ministerul Afacerilor Interne. Prin realizarea acestor investiţii, s-a asigurat modernizarea spaţiilor şcolare, auxiliare şi administrative, precum şi extinderea spaţiilor de cazare prin mansardarea pavilionului central. Aceste realizări contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi creşterea gradului de adecvare a bazei didactico-materiale la specificul calificărilor profesionale. Personalul şcolii este pregătit pentru începerea unui nou an de învăţământ sub auspiciile performanţei şi dăruirii profesionale.