Începe distribuirea pachetelor cu ajutoare europene la Ploiești

Daniel Dimache -

Începe distribuirea pachetelor cu ajutoare europene la Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane că, se va proceda la distribuirea pachetelor cu produse alimentare, pe liste inițiale, în perioada 14.11.2022 – 23.12.2022, și pe liste suplimentare,  în perioada 27.12.2022 – 10.01.2023,  în conformitate cu prevederile art.3 din O.U.G. nr.84/2020, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

 

Categoriile de beneficiari finali eligibili pe liste inițiale, conform art.3, alin.(1), lit. a) și b) din O.U.G. nr.84/2020, sunt:

  • membrii familiilor și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • membrii familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Categoriile de beneficiari finali eligibili pe liste suplimentare, conform art.3, alin.(1), lit. c) din O.U.G. nr.84/2020, sunt:

  • persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente (persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, nerezidente) și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchete sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

 

Fiecare beneficiar primește o cutie care va conține produse alimentare de bază cu o greutate totală de 25,36 kg.

            Cutiile/pachetele cu produse alimentare se vor ridica personal de către destinatarii finali, pe baza actului de identitate (în original),  de la Cantina Socială din Ploiești, cu sediul în strada Mihai Bravu nr.231.

Prin excepție, pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau unei terțe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu sau la locuința declarată.

Distribuirea ajutoarelor alimentare pe liste suplimentare se va face până la terminarea stocului de alimente.

 

PROGRAM  distribuire pachete produse alimentare:

  • Luni – Joi între orele 08.30-16.00;
  • Vineri între orele 08.30-14.00

(Fotografie de arhivă)