INCIDENT TEHNIC LA RAFINĂRIA PETROTEL LUKOIL

Daniel Dimache -

INCIDENT TEHNIC LA RAFINĂRIA PETROTEL LUKOIL

Marți 29 ianuarie 2019, ora 10.40, la SC PETROTEL LUKOIL SA s-a produs un incident tehnic, constând dintr-o  neetanșeitate  la un tub din interiorul unui cuptor de la Instalația de cocsare, a comunicat compartimentul de Relaţii Publice al agentului economic. Operatorul a oprit imediat alimentarea cu materia primă (semigudron) și cuptorul a fost izolat.

Pentru cca 5-7 minute, au fost degajări de fum negru la coșul de evacuare a gazelor arse, din cauza produsului scurs prin neetanșeitate. În procesul de eliminare a resturilor de materie primă, rămase în cuptor (operație care a durat  în jur de  1 ½ ore), au mai existat două scurte intervale de timp în care a apărut fum negru.

APM Prahova s-a deplasat la fața locului și a prelevat probe în zona afectată cu analizorul portabil FTIR Gasmet DX 4030,  în următoarele puncte de monitorizare: P1 – Str. Mihai Bravu – (S.C. Blue Bird), P2 – Centura de Est (Ghighiu) și P3 – Cartier Mihai Bravu, situate pe direcția predominantă a vântului. Valorile măsurate pentru indicatorii amoniac, benzen, formaldehida, metanol, fenol, monoxid de carbon, etan, propan, butan, pentan, hexan au prezentat ușoare creșteri, nedepășind concentraţiile maxime admisibile/valorile limită, în conformitate cu legislația în vigoare.

Fotografie cu caracter ilustrativ