Întâlnire importantă a membrilor Asociaţiei comunelor din România, la Ploieşti

Redactia -

                     Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea COSMA, a participat luni, 15 aprilie 2013 la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România (A.Co.R), filiala Judeţeană Prahova. Şedinţa s-a desfăşurat la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ şi a fost condusă de primarul comunei Cornu, Cornel Nanu, care este şi preşedinte A.Co.R, filiala Prahova. Asociaţia Comunelor din România are ca principal scop realizarea unei uniuni mai strânse între comunele din România, promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta Europeană a autonomiei locale.După adoptarea ordinii de zi au fost abordate mai multe subiecte legate de:

–         responsabilizarea funcţionarului public în raport cu documentele elaborate

–         deblocarea posturilor din administraţia publică locală

–         includerea în bugetul primăriilor comunelor a cheltuielilor de protocol

–         impozitul agricol

–         modificarea legislaţiei referitoare la decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din mediul rural

–         necesitatea aprobării unui statut al primarilor

–         regionalizare

                   La finalul întâlnirii preşedintele Mircea Cosma a subliniat rolul important pe care îl au investitorii în dezvoltarea unei comune. Totodată, abordând problema regionalizării, preşedintele a evidenţiat câteva direcţii în acest sens şi anume: decizia administrativă sa fie cât mai aproape de cetăţean, creşterea rolului puterilor intermediare (judeţele), descentralizarea financiară.